Aantal WW-uitkeringen in Flevoland blijft licht schommelen

Lelystad - Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland is in oktober weer iets gestegen ten opzichte van de vorige maand. In Flevoland telde het UWV in oktober 8.264 WW-uitkeringen. Dit is een stijging met 0,1% ten opzichte van september.

Ook in oktober is er (nog) geen grote stijging van het aantal WW-uitkeringen in Flevoland zichtbaar. Eind oktober 2020 verstrekte UWV in totaal 8.264 WW-uitkeringen in Flevoland. Dat waren er 12 meer dan een maand eerder. Aan de stabilisering, die begon na de maand mei, kwam ook in oktober nog geen eind. Ook landelijk bleef het aantal verstrekte WW-uitkeringen nagenoeg gelijk. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 1.680, ofwel 25,5%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,2%.

Groothandel stijger

In oktober deden zich geen grote dalingen of stijgingen voor, met uitzondering van de sector uitzendbedrijven. Een afname van in totaal 79 WW-uitkeringen zorgt voor een daling van 6% van het aantal WW-uitkeringen. Een toename van 5,9% is te zien in de sector groothandel (+40 WW-uitkeringen).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk aan vorige maand op 3,6%. Daarmee lag dit percentage ook in oktober boven het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3%.