Politiek praat in voorjaar over huisvesting arbeidsmigranten aan Rietweg in Dronten

Dronten - Het plan voor de bouw van een arbeidsmigrantenhuisvesting aan de Rietweg in Dronten, op de locatie van het voormalig tuincentrum Groenrijk, zal in februari of maart door de politiek besproken worden.

Groot verzet

Vanuit de aan de andere kant van de Dronterweg gelegen wijk De Landmaten is er groot verzet tegen het plan. De initiatiefnemer van het plan werkt nu aan een schetsplan voor het gebied en wat hij daar wil bouwen. Daarbij zal hij er rekening mee moeten houden dat het om een zichtlocatie gaat en zal hij zich aan bepaalde kaders moeten houden. Als de schets klaar is zal de initiatiefnemer er bovendien met de omgeving over gaan praten.

Omgevingstafel

De resultaten daarvan worden meegenomen in een zogenaamde 'omgevingstafel', waar de gemeente het plan vanuit diverse invalshoeken zal bekijken. Dat zal allemaal deze maand nog gebeuren.

Daarna is het woord aan de politiek. Die zal in een zogenaamde 'raadsconsultatiebrief' worden geïnformeerd over de plannen en worden gevraagd naar een standpunt over het initiatief en eventueel kaders mee te geven voor de verdere uitwerking van het plan. Dat zal waarschijnlijk in februari of maart volgend jaar gebeuren.

Meer dan 500 handtekeningen tegen plan

Bij dat alles wordt ook de reactie van de omgeving op de plannen meegenomen. De omwonenden van De Landmaten zijn verenigd in een actiegroep en hebben meer dan vijfhonderd handtekeningen tegen het plan ingezameld. Want, hoe het plan er ook uit komt te zien, zij zijn en blijven tegen arbeidsmigrantenhuisvesting voor naar verluid 300 arbeidsmigranten in 150 wooneenheden op die locatie, hoe die er ook uit zou komen te zien. Ze vinden de locatie, een zichtlocatie bij een ingang van Dronten, geen goede. Bovendien is men bang voor de veiligheid in de wijk, een toename van criminaliteit, toename van verkeer in de eigen wijk en op de Dronterweg en toekomstige overlast door de arbeidsmigranten.