Politiek zet in op extra groei van Lelystad

Lelystad - De Lelystadse gemeenteraad heeft ingestemd met het VVD-plan om extra woningen le laten bouwen in Lelystad. Bij het Rijk ligt nu een voorstel voor 15.000 extra woningen, in voornamelijk Warande en het Stationsgebied. Volgens de VVD kunnen daar nog wel 25.000 woningen bij.

Daarbij wordt dezelfde verdeling gehanteerd als nu op de stad van toepassing is: 30 procent in de sociale huursector, de rest in de vrije huursector en koop. De woningbouw kan plaatsvinden in Lelystad-Zuid en moet Lelystad doen laten groeien naar een stad met 150.000 inwoners.

Bouwmeester

Om die enorme operatie op gang te brengen wordt er een ‘bouwmeester’ aangesteld: iemand met kennis van woningbouw, die als regievoerder en lobbyist kan optreden. Het door Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, PVV, SP, Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen gesteunde voorstel werd dinsdag door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen: 25 raadsleden stemden voor, 10 stemden tegen.

Investering oude wijken

De SP heeft daarbij wel als voorwaarde gesteld dat er ook wordt geïnvesteerd in de bestaande stad. Door City Marketing Lelystad op te doeken, kan er jaarlijks 300.000 euro in een investeringsfonds voor de bestaande stad worden gestopt, waarmee oudere wijken kunnen worden gerevitaliseerd. Volgens de SP kan door die jaarlijkse bijdrage een bedrag van 8 miljoen euro worden geleend, dat kan worden gebruikt voor revitalisering van de oude wijken, waar op sommige plekken sprake is van veel achterstallig onderhoud.