Onderzoek naar afschaffen hondenbelasting in Lelystad

Lelystad - De gemeente Lelystad gaat onderzoeken of de hondenbelasting volledig kan worden afgeschaft. Dat voorstel van Leefbaar Lelystad, dinsdag mede ingediend door Mooi Lelystad en PVV, kreeg een ruime meerderheid van de gemeenteraad achter zich.

Ook partijen die tot op heden steeds fel tegen het afschaffen van de hondenbelasting waren, zoals InwonersPartij, stemden nu voor. Want, zo was de redenatie, het gaat om een onderzoek, dat ook moet laten zien hoeveel de hondenbelasting oplevert en hoeveel de gemeente daadwerkelijk investeert in hondenbeleid, zoals poepbakken, hondenspeelvelden en controles op naleving van regels.  ‘Een onderzoek kan nooit kwaad, en misschien laat het wel zien dat we meer uitgeven aan hondenbeleid dan er binnenkomt,’ was de redenatie van fractievoorzitter Fred Wilcke van de IP.

Overigens is dat laatste niet de gedachte van de indieners van de vraag om onderzoek. Zij stellen dat hondenbezitters extra belast en daarmee financieel benadeeld worden. Bovendien zouden hondenbezitters minder bereid zijn hondenpoep op te ruimen als er hondenbelasting betaald moet worden. Dus extra afvalbakken voor hondenpopen bij uitlaatroutes zou ook een deel van een oplossing kunnen zijn, in combinatie met het afschaffen van de hondenbelasting.