City Marketing Lelystad wordt opgedoekt

Lelystad - City Marketing Lelystad wordt opgedoekt. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag besloten. De politiek is niet tevreden over de resultaten van City Marketing.

Uit de lucht

Het besluit kwam een beetje uit de lucht vallen. Twee weken geleden opperde de VVD in te zetten  op een meer ambitieuze woningbouw in Lelystad: geen 15.000 maar 40.000 woningen voor de komende twintig jaar. Om dat majeure proces te begeleiden zou er een bouwmeester moeten worden aangesteld en die zou kunnen worden betaald door een korting op de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor City Marketing Lelystad. Wethouder Janneke Sparreboom gaf toen aan dat een goed idee te vinden, maar het niet nodig te vinden het geld weg te halen bij City Marketing. De bouwmeester kan ook uit bestaande budgetten worden betaald.

Geld verdelen

Dat inspireerde de VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, PVV, SP en Mooi Lelystad om vandaag met een nieuw voorstel te komen om City Marketing Lelystad helemaal op te doeken. Daarmee wordt zo’n 580.000 euro per jaar bespaard.

SP, VVD en Mooi Lelystad stelden vervolgens voor 300.000 euro van dat vrijkomende bedrag te besteden aan de bestaande stad, omdat als er geïnvesteerd wordt in nieuwbouw de bestaande stad niet moet worden vergeten. De rest van de besparing op City Marketing kan dan toch worden besteed aan een bouwmeester, waarna er nog 160.000 euro overblijft. Dat geld kan dan worden besteed om de ‘strikt noodzakelijke taken’ van City Marketing voortaan te laten uitvoeren door de afdeling communicatie van de gemeente.

Geen steun wethouder

Van de kant van de wethouder kreeg City Marketing dinsdag geen steun. Sparreboom sprak uit verder uit te gaan werken hoe de strikt noodzakelijke werkzaamheden, waarbij gedacht kan worden aan woonmarketing, door de gemeentelijke organisatie kunnen worden opgepakt.

City Marketing hield zich bezig met het verbeteren van het imago van Lelystad in den lande, samenhangend met de woonmarketing van Lelystad, om mensen uit de Randstad naar Lelystad te lokken.