Lelylijn staat niet in verkiezingsprogramma VVD

Regio - De Lelylijn: de snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen via de Noordoostpolder ontbreekt volledig in het concept-verkiezingsprogramma van de VVD.

De partij pleit wel voor uitbreiding van lightrailnetwerken in de Randstad, voor het afsplitsen van regionale spoorlijnen naar andere aanbieders en voor het verbeteren van reistijden in het internationale treinverkeer. De Friese gedeputeerde Avine Fokkens (VVD), die namens Noord- Nederland de lobby voor de Lelylijn voert in Den Haag, is teleurgesteld.

VVD Noordoostpolder

Ze meldt evenwel 'voldoende aanknopingspunten' te zien om de Lelylijn middels een amendement alsnog in het programma te krijgen. Jasper van Os, fractievoorzitter van de VVD in Noordoostpolder, sluit zich hier bij aan. 'Er is momenteel een amendement op het verkiezingsprogramma in voorbereiding door zowel de Flevolandse als de Friese VVD. Deze zal behandeld worden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 december, waar het verkiezingsprogramma vastgesteld wordt. Het doel is om de Lelylijn (waar mogelijk bij naam) op te nemen in het programma.'

Economische ontwikkeling

Van Os: 'De Lelylijn is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de Noordoostpolder en andere landelijke gebieden bijvoorbeeld in Friesland. Bovendien kan een snelle spoorverbinding naar het Noorden van het land een bijdrage leveren aan het ontlasten van de woningmarkt in de Randstad, zeker in combinatie met de ruimte die in dit deel van het land bestaat om woningen bij te bouwen.'