Tiny House Dronten zoekt de ruimte

Dronten - De slogan ‘Dronten geeft je de ruimte’ wordt door de initiatiefgroep Tiny House Dronten letterlijk opgevat: zij hopen dat de gemeente binnenkort een plek aanwijst waar zij tien tiny houses kunnen neerzetten. Want de behoefte daaraan is er en neemt toe. De initiatiefgroep staat daarom in de startblokken om hun droom te verwezenlijken.

Duurzame wens

‘Tiny houses’ zijn kleine huizen voor permanente bewoning. ‘Zo’n huis telt maximaal 50 vierkante meter leefoppervlakte en is maximaal vier meter hoog,’ legt Duco van Dijk van de initiatiegroep uit. De wens om klein te wonen is er één die groeit. ‘Het gaat niet alleen om de oppervlakte. Tiny houses zijn zoveel mogelijk zelfvoorzienend als het gaat om water en elektriciteit. Het is gebouwd van natuurlijke en/of hergebruikte materialen. Mensen die erin gaan wonen hebben daarom niet alleen genoeg aan de ruimte die zo’n huis biedt, maar kiezen er ook bewust voor zo duurzaam mogelijk te leven.’

Er is meer. Het gaat ook om de gemeenschap die een groep van tiny houses vormt. ‘Iedereen heeft zijn eigen privacy, hoor, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar je vormt wel een gemeenschap, met een gemeenschappelijke droom en ook een aantal praktische gemeenschappelijke zaken. Zoals een moestuin, waar we onze eigen groenten kunnen verbouwen.’

De ruimte

En, oh ironie, daarom vraagt de initiatiefgroep wel de ruimte. ‘De huizen mogen klein zijn, maar voor de moestuin, een gemeenschappelijk gebouw waar je bijvoorbeeld spullen kunt opbergen, het parkeren van de auto’s van de bewoners en het stallen van de fietsen en voor de mogelijkheid zelf elektriciteit op te wekken of eventueel waterzuiveringssystemen aan te leggen, heb je wel de ruimte nodig.’

De groep heeft daarom de vraag bij de gemeente neergelegd voor een terrein van 3 hectare waarop de tien tiny houses kunnen worden gerealiseerd. ‘Het mooie van tiny houses is dat ze vrij makkelijk verplaatsbaar zijn,’ legt Karen de Vrij van de initiatiefgroep uit. ‘Dat betekent dat we vragen om een terrein dat we voor minimaal vijf jaar voor een vaste prijs kunnen huren van de gemeente. Mochten er daarna andere plannen zijn met dat terrein, dan kunnen de huizen worden verplaatst naar een volgende locatie. Ook dat hoort bij de filosofie achter tiny houses.’

[De tekst gaat verder na de foto]

Locatie

De groep vertegenwoordigt nu tien mensen die daadwerkelijk aan de slag willen, maar merkt dat er een groeiende belangstelling is. ‘Het zou mooi zijn als de gemeente ons initiatief ondersteunt en met een plek komt,’ zegt Piet Fledderus van de groep. ‘We zijn in goed gesprek met de gemeente en merken dat de wil er is. Het laatste nieuws is dat we in Swifterbant of Biddinghuizen de ruimte zouden kunnen krijgen.’

Rest de vraag: wie gaan daar wonen? ‘Nou,’ lacht Duco van Dijk, ‘we vertegenwoordigen een brede groep, hoor. Zo’n 27 procent van de mensen die interesse hebben getoond in een tiny house in Dronten valt in de leeftijdscategorie 31 tot 40 jaar, net zo’n groot percentage in de categorie 51 tot en met 60. Daarna is de categorie 21 tot en met 30 jaar de grootste, met 23,9 procent. 46 Procent van de belangstellenden is alleenstaand, bij 42 procent gaat het om een stel.’

Beweging

‘Maar de grootste gemeenschappelijke deler is dus dat de mensen een duurzaam leven voor staan, waarin je bewust omgaat met je omgeving en de materialen die je gebruikt, ook voor de bouw van het huis. Dat is toch een ambitie die de gemeente Dronten ook heeft en waar we elkaar vinden. Daarnaast speelt het sociale aspect van een groep tiny houses een belangrijke rol.’

En, tot slot, zorgt het initiatief ook voor beweging op de woningmarkt. ‘We zijn allemaal Drontenaren en we laten dus allemaal een huis achter,’ zegt Fledderus. ‘Dus hoe sneller we aan de slag kunnen, hoe beter het is.’