Lintje voor elf brandweerlieden van de posten Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant

Dronten - Burgemeester Jean Paul Gebben heeft woensdagavond in het bijzijn van de Regionaal Commandant Brandweer Flevoland, John van der Zwan, aan tien brandweermannen en één brandweervrouw uit de gemeente Dronten een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De gedecoreerden zijn allen 20 jaar of langer in dienst als brandweervrijwilliger.

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen moest de uitreiking in een kleine besloten setting plaatsvinden, vandaar dat de burgemeester ‘on tour’ ging om de gedecoreerden bij hun voordeur toe te spreken.

'Ik ben ongelofelijk trots op de brandweerkorpsen in de gemeente Dronten. Niet alleen op deze elf mensen, maar op alle vrijwilligers op de posten Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant, die jaar in jaar uit en jarenlang als vrijwilliger bij nacht en ontij paraat staan om de nodige hulp te verlenen', aldus burgemeester Gebben.

De brandweermensen die werden gedecoreerd met een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zijn:

 • Marc van den Donker (post Swifterbant, vrijwilliger vanaf 01-07-1999)
 • Silco Hagoort (post Swifterbant, vrijwilliger vanaf 01-06-1996)
 • Gert de Jongste (post Dronten, vrijwilliger vanaf 01-01-1994)
 • John Edzes (post Dronten, vrijwilliger vanaf 01-01-1993)
 • Rein van den Berg (post Dronten, vrijwilliger vanaf  01-01-1988)
 • Theo Venhuizen (post Dronten, vrijwilliger vanaf 01-09-1998)
 • Sjuul Bogers-van Gastel (post Dronten, vrijwilliger vanaf 01-06-1985)
 • Jan Schuurhuis (post Biddinghuizen, vrijwilliger vanaf 01-09-1993)
 • Gjalt Huizinga (post Biddinghuizen, vrijwilliger vanaf 01-10-1994)
 • Bart Anholts (post Biddinghuizen, vrijwilliger vanaf 01-01-1996)
 • Ronnie van der Jagt (post Biddinghuizen, vrijwilliger vanaf 01-11-1986)