Middelbare scholen in Lelystad gaan ouders digitaal informeren

Lelystad - Door de aanhoudende coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen, kiezen de Lelystadse middelbare scholen ervoor de traditionele informatieavonden voor ouders van leerlingen in groep 8 op een digitale manier vorm te geven.

Voor zowel Porteum, de nieuwe onderwijscampus, als Aeres VMBO Lelystad betekent dit dat er tijdelijk wordt afgestapt van een traditie.

Rhody Matthijs, woordvoerder van Porteum, vindt het jammer. 'De afgelopen jaren hebben wij honderden ouders mogen verwelkomen op onze informatieavonden. In deze tijd is dat helaas niet mogelijk. Daarom zijn we aan het nadenken over een digitale oplossing die recht doet aan het doel: ouders uitleggen hoe onze nieuwe campus en ons onderwijs eruit gaat zien en hen ruimte bieden om alle vragen te stellen die zij hebben'.

Jammer voor Porteum

Zeker voor Porteum is het erg jammer om de ouders niet lijfelijk te mogen ontmoeten. Matthijs: 'Hoewel de bouw van de campus vordert en langsrijdend verkeer steeds meer ziet van de diverse scholen op de campus, is Porteum voor veel ouders en leerlingen nog ongrijpbaar. Dan is met elkaar in gesprek gaan gewoon de beste manier'.

Ook Aeres VMBO Lelystad had het liever anders gezien. 'De kracht van onze school is verbinding met ouders en leerlingen. Het is ontzettend jammer dat dat dit jaar op een andere manier vormgegeven moet worden. Echter biedt dit ook weer nieuwe kansen voor nieuwe verbindingen', aldus Joost van Asselt, teamleider Aeres VMBO Lelystad. 

Vol vertrouwen

Toch zijn zowel Porteum als Aeres vol vertrouwen. Matthijs: 'We gaan er gewoon iets heel moois van maken. Ook digitaal. We zullen ouders deze week gaan informeren wat we gaan doen en op welke manier ze kunnen deelnemen'.

Volgens Joost van Asselt kan Aeres VMBO Lelystad ook digitaal de sfeer van de school goed weergeven en het contact met de nieuwe leerlingen aangaan. 'Misschien is het voor de school wel een grotere stap om over te stappen op het digitale, dan voor de aanstaande leerlingen. Het is een mooie ontwikkeling voor iedereen'.

Ouders vinden meer informatie over de informatieavond op porteum.nl en aeresvmbo.nl/lelystad