Coalitie Lelystad wil onderzoek naar jeugdzorg

Lelystad - De collegepartijen Mooi Lelystad, de VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij en Forum voor Ouderen willen dat er een onderzoek komt naar het handelen van het bestuur ten aanzien van de jeugdzorg in de periode van 2014 tot en met maart dit jaar. Volgens Bart Schopman van Mooi Lelystad hebben de wethouders in de vorige periodes fouten gemaakt.

Ingeslapen

‘Het bestuur was ingeslapen als het ging om de jeugdzorg. De gevestigde partijen hielden elkaar de hand boven het hoofd de afgelopen zes jaar,’ zette hij zijn betoog kracht bij. Hij noemde hen niet bij naam, maar zijn pijlen richtten zich op de wethouders Elly van Wageningen (ChristenUnie) en Nelly den Os (PvdA). Schopman stelt dat er niet transparant gehandeld is in deze periode door het bestuur. Vandaar dat Schopman wil dat de Rekenkamer Lelystad onderzoek gaat doen.

Lelystad komt al jaren tekort op de jeugdhulp: de middelen die het Rijk er voor geeft zijn verre van voldoende om alle kosten te dekken. Dat is al sinds de transitie van de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente in  2015. Bovendien neemt de vraag naar (zware) jeugdzorg toe, waar de gedachte achter die transitie was dat die bij regie door de gemeente juist af zou nemen.

Langere periode

Emiel van der Herberg (PvdA) merkte dinsdag op het vreemd te vinden dat het onderzoek zich richt op deze periode, terwijl de voorbereidingen op de transitie al in 2013 zijn gedaan, door toenmalig VVD-wethouder en nu raadslid Meta Jacobs. ‘Het is wel heel toevallig dat uw onderzoek begint op het moment dat de VVD-wethouder er niet meer verantwoordelijk voor was en stopt bij het moment dat uw eigen wethouder er verantwoordelijk voor is. Als u die eerste periode ook betrekt bij het onderzoek, kunnen wij het voorstel voor een onderzoek steunen.’

Bart Schopman ontplofte bijna bij de suggestie die hij daarin hoorde. ‘U gaat mij nu aanspreken dat ik iets probeer te verdoezelen? Terwijl uw wethouder fouten heeft gemaakt de vorige periode?’ Ook op de suggestie van Sanne de Wilde van D66 dat dit voorstel een afleidingsmanoeuvre is van het falen van het huidige college. ‘Nee! En uw partij was er eerder medeverantwoordelijk voor, dus wees een beetje nederig!’

Tot nu

De huidige wethouder jeugdzorg, Madelon van Noort van Mooi Lelystad/Forum voor de Ouderen, liet weten er geen bezwaar tegen te hebben als ook haar korte periode als wethouder van begin juli tot heden, in het onderzoek wordt meegenomen. Met 2014 als startdatum voor het onderzoek heeft ze geen problemen.

De gemeenteraad beslist op 10 november of er inderdaad een onderzoek komt. Overigens moet de Rekenkamer dat dan ook nog vinden, want die is zelfstandig in welke onderzoeken ze wel of niet doet.