HartKliniek: 'Blijf hartklachten melden'

Lelystad - Nu de tweede coronagolf een feit is, drukt cardioloog Menno Baars van de HartKliniek in Lelystad mensen met hartklachten en hartpatiënten die reeds onder controle staan op het hart: blijf dit melden.

Baars licht toe: ‘De besmettingskans op Covid-19 is waarschijnlijk bij ieder mens gelijk, maar bij hart- en vaatpatiënten bestaat er een grotere kans op complicaties. De virusinfectie kan bijvoorbeeld het risico op het krijgen van hartfalen verhogen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat mensen met hartklachten zich melden bij hun huisarts of behandeld cardioloog en, in het geval van acute klachten, bij de spoedeisende hulp. Wacht niet thuis af, want dit kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Als hartklachten worden verwaarloosd of onvoldoende worden behandeld kan er blijvende schade ontstaan aan het hart’.

De HartKliniek behandelt geen coronapatiënten. Baars: ‘Daardoor kunnen wij onze cardiologiezorg op hetzelfde niveau handhaven. Nieuwe en bekende patiënten met niet-acute, maar wel urgente hartklachten kunnen bij ons snel terecht’.

Voordat mensen worden toegelaten worden zij uitgebreid bevraagd naar mogelijke coronaverschijnselen.