'Cultuur' heet hangijzer in Lelystadse politiek

Lelystad - De verdergaande samenwerking en/of samenvoeging van vier culturele instellingen in Lelystad moet jaarlijks een besparing van 200.000 euro opleveren. Vanaf 2024 wordt dat bedrag gekort op de gemeentelijke subsidies aan de vier instellingen.

Onderzoek

Het is een lang gekoesterde wens van een groot aantal partijen in de gemeenteraad dat er meer samenwerking en eventueel een samenvoeging plaatsvindt van en tussen de vier culturele instellingen Kubus, de bibliotheek, Theater Agora en poppodium Corneel. Met name de bieb zit in een duur pand en omdat het huurcontract daarvan binnen afzienbare tijd afloopt, is de tijd rijp om te kijken of de vier instellingen ook met minder infrastructuur aan gebouwen toe kunnen.

Op dit moment doet een onderzoeksbureau onderzoek naar welke besparing daarmee kan worden gerealiseerd. Vooruitlopend daarop stelt het college van b+w voor om in 2023 vast een besparing van 100.000 euro en daarna 200.000 euro per jaar in te boeken.

Afwachten

Een aantal partijen in de gemeenteraad is het daar niet mee eens. Zij vinden dat eerst de uitkomsten van het onderzoek moeten worden afgewacht voor er gesproken kan worden over een eventuele besparing. Wethouder Madelon van Noort heeft echter het conceptrapport van het onderzoeksbureau gezien en zegt dat het die kant opgaat. Bovendien geloven de collegepartijen in deze besparing, dus kan die wat hen betreft ook vast worden ingeboekt in de meerjarenbegroting.

Heet hangijzer

‘Cultuur’ was ook verder een heet hangijzer bij de eerste behandeling van de begroting voor het komende jaar, dinsdag in de gemeenteraad. Gemeentebreed bestaan er zorgen over de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis voor Lelystad. De vraag van Dennis Grimbergen (VVD) over hoe er in dat opzicht wordt omgegaan met de subsidies aan instellingen die daarvoor niet de prestatie hebben geleverd die was afgesproken, schoot een aantal partijen in het verkeerde keelgat.

Zij zagen daarin een onverholen dreigement dat subsidies over dit jaar niet zullen worden uitgekeerd of teruggehaald. Want als bijvoorbeeld Theater Agora door de coronacrisis haar doelen ten aanzien van aantallen theaterbezoekers en/of georganiseerde congressen niet haalt, kan het daarvoor bestemde subsidiebedrag toch niet één op één worden teruggevorderd?  Het gaat hier ook om het in stand houden van de infrastructuur. Als je dat doet, vallen die instellingen om,’ betoog D66.

Niet omvallen

Grimbergen benadrukte dat daar voor wat betreft de VVD geen sprake van kan zijn. Tegelijkertijd schrijven de subsidieverordeningen voor dat er voor subsidies bepaalde doelstellingen moeten worden gehaald. Als dat niet gebeurt, wordt het bedrag automatisch teruggevorderd. Voor werkzaamheden die niet zijn verricht is dat ook terecht wat de VVD betreft. Bovendien wil hij graag weten in hoeverre de culturele- en welzijnsinstellingen hier zelf al op hebben voorgesorteerd, door te besparen op de ‘infrastructuur’ (vaste lasten en personeel) die normaal nodig is voor werkzaamheden die nu door de coronacrisis niet kunnen worden uitgevoerd.

De discussie krijgt op 10 november een vervolg.