Hondenbelasting in Lelystad weer ter discussie gesteld

Lelystad - Mooi Lelystad stelt opnieuw de hondenbelasting ter discussie. Het is de zoveelste poging van een politieke partij de belasting in Lelystad af te schaffen, zij het dat het dit keer gebeurt in een tijd waarin politiek de kaarten anders geschud zijn.

Standpunt

Officieel doet de partij (nog) geen voorstel en stelt men alleen vragen. Echter uit de toon waarop dit gebeurt, kun je wel een politiek standpunt afleiden. ‘Uit vergelijking blijkt dat de hondenbelasting in Lelystad vergeleken met andere gemeenten enorm hoog is. De opbrengsten van deze belasting gaan naar de algemene middelen. Een gat in de gemeentelijke begroting wordt dus door een select deel van de bevolking gedekt. Voor geen enkel ander huisdier hoeft men in Nederland belasting te betalen. Mede hierom is in verschillende gemeenten de hondenbelasting dan ook afgeschaft,’ stelt de partij in haar schrijven.

Vragen

Vervolgens wil men van het college antwoord op een aantal vragen. Hoe verhoudt zich het streven van het college tot lage gemeentelijke lasten zich tot de hoge hondenbelasting in Lelystad? Wat zijn de uitvoeringskosten van hondenbelasting in Lelystad, uitgesplitst in administratie- en handhavingskosten? Wat kwam er in 2019 binnen aan hondenbelasting? Wat blijft er over, als we de kosten van de baten aftrekken? Is dit bedrag voor u een reden om af te zien van verdere inning?

Eén van de argumenten voor hondenbelasting is vaak dat daarmee ook aanleg van hondenspeel- en poepveldjes wordt betaald, omdat hondenpoep nog altijd één van de grootste volksergernissen is. ‘Mooi Lelystad is voorstander om een algemeen poepopruimplicht in te voeren. Bent u het met Mooi Lelystad eens dat het afschaffen van de hondenbelasting het draagvlak voor het hondenbeleid in de stad zou vergroten?’ stelt men daarom.

Politieke wind

Tot nu toe was er geen meerderheid te vinden in de gemeenteraad van Lelystad om de hondenbelasting af te schaffen. De laatste poging dateert uit 2018 en staat op naam van Leefbaar Lelystad. Dat voorstel sneuvelde toen, omdat het alleen steun kreeg van de PVV. Interessant is nu echter dat zowel Leefbaar Lelystad als Mooi Lelystad deel uitmaken van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

In dat college zitten echter ook de InwonersPartij en de VVD, die tot nu toe steeds tegenstander waren van het afschaffen van de hondenbelasting. Die brengt de gemeente jaarlijks zo’n 590.000 euro op. In buurgemeente Dronten is de hondenbelasting twee jaar geleden wel afgeschaft.