Volop ontwikkelingen op werkeiland Lelystad-Haven

Lelystad - Het eerdere plan voor een gebouw voor 29 appartementen op het historische werkeiland in Lelystad-Haven wordt aangepast. Daarmee wil de ontwikkelaar van het gebouw zorgen dat het plan past binnen de in het bestemmingsplan vastgestelde kaders.

Ondertussen komen bewoners van het oudste stukje van Lelystad in actie tegen plannen voor hoogbouw op het werkeiland, want de volgende ontwikkelaar heeft zich inmiddels ook gemeld bij de gemeente.

Aanpassingen

Het plan voor 29 appartementen betrof een gebouw met drie woonlagen op de locatie van het voormalige PTT-gebouw aan de Sluisstraat. Probleem was dat het gebouw hoger zou worden dan is toegestaan en dat het parkeerterrein voor de toekomstige bewoners zou komen te liggen op een deel van het eiland dat de monumentenstatus heeft.

Ontwikkelaar Veldboom heeft dat plan daarom ingetrokken en werkt aan een nieuw plan, waarin voorzien wordt in 23 appartementen, de maximale bouwhoogte niet overschreden wordt en er slechts een beperkt aantal parkeerplekken op maaiveld komt. Verder zou er een ondergrondse parkeergarage bij het gebouw komen. De nieuwe aanvraag is nog niet ingediend bij de gemeente, maar zou wel voldoen aan de kaders voor nieuwbouw op de betreffende locatie zoals die in het bestemmingsplan staan.

[De tekst gaat verder na de foto]

Tweede ontwikkeling

Ondertussen is er sprake van een tweede ontwikkeling op het werkeiland. Op een locatie langs de Oostvaardersdijk wil ontwikkelaar Levago een appartementengebouw bouwen. De grond waar Levago op wil bouwen, is al in haar bezit. Het gebouw zou 16 meter hoog kunnen worden. Het betreft een oud plan uit 2007, dat nu weer actueel is. In het bestemmingsplan staat dat de onderste laag van het gebouw bestemd is voor horeca en detailhandel. Daar wil de ontwikkelaar van afwijken; de onderste laag zou ook appartementen moeten krijgen.

Op de site van Levago staat dat het gaat om 34 appartementen en dat de verkoop binnenkort start. Voor dit plan zal echter eerst een uitgebreide procedure moeten worden gevolgd, de zogenaamde ‘Wabo’-procedure, waarbij ook bewoners zienswijzen kunnen indienen en de gemeenteraad uiteindelijk de beslissende stem heeft.

[De tekst gaat verder na de foto]

In actie

De plannen maken dat bewoners op het werkeiland in actie zijn gekomen. Zij willen dat de gemeente alle plannen voor hoogbouw op het werkeiland afwijst en toekomstige plannen tegengaat door het bestemmingsplan van het eiland te wijzigen. Op dit moment is het zo dat bepaalde delen op het werkeiland benoemd zijn tot monument en daarmee een beschermde status hebben.

Bewoners hebben daarom een plan gemaakt dat van het hele werkeiland een museum maakt. ‘De provincie Flevoland kent drie kenmerkende eilanden. Urk, Schokland in de Noordoostpolder, elk met hun eigen karakter en historie, en het Werkeiland,’ schrijft men in een brief aan de gemeenteraad. ‘Nu kan er nog worden ingezet op een waardevol museumeiland.’ Daarmee moet hoogbouw worden tegengegaan, want die ziet men als ‘een grote bedreiging voor het Werkeiland’.

Eerste bewoning

Het werkeiland markeert de eerste bewoning van Lelystad. In de barakken op het eiland woonden de arbeiders die de Knardijk aanlegden en dit deel van Flevoland hebben ingepolderd.

Op het eiland is vorig jaar al een eerste appartementencomplex opgeleverd, ‘De Cornelis’.