Sanering asbestdaken in Lelystad gaat gestaag door

Lelystad - Ondanks het uitblijven van een landelijk verbod gaat het saneren van asbestdaken in Lelystad gestaag door. In december van het vorige jaar waren er tot dan toe 307 daken van particuliere woningen gesaneerd en stonden er nog 49 op de planning. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente.

Verdeling per wijk

In de Haf (84 woningen) en Gondel (14 woningen) waren rond die tijd alle daken gesaneerd. In de Bongerd waren op dat moment 39 van de 48 daken gesaneerd, in de Jol 48 van de 56 daken en in de Wold 11 van de 23. Ook de 9 asbestdaken van huurwoningen van Centrada in de Wold zijn gesaneerd.

In de Tjalk is de grootste operatie aan de gang. Daar waren in december 111 van de 394 daken van particuliere woningen asbestvrij gemaakt. Daarnaast zijn er ook nog eens 64 van de 98 daken van woningen van verhuurder Vestada gesaneerd. In december was het aantal ingeplande saneringen in de Tjalk bovendien 49 en tot op de dag van vandaag gaan de saneringen daar door.

Leningen

Particulieren die hun dak laten saneren kunnen daar via de gemeente een lening voor aanvragen. Die zijn begin 2017 ter beschikking gekomen. In totaal hebben 117 mensen daar tot december gebruik van gemaakt. Daarmee is een bedrag gemoeid van 1,35 miljoen euro. Dat geld wordt, met rente, weer netjes terugbetaald aan de gemeente. In totaal was er rond die datum al 240.000 euro betaald aan aflossing en rente.

In 39 gevallen waarin mensen een lening hadden aangevraagd kon deze niet worden gegeven. Dat had in de meeste gevallen (20) te maken met registraties van de aanvragers bij de BKR (bureau krediet registratie). Andere oorzaken van het niet krijgen van een lening zijn onder andere onvoldoende inkomen en een huis dat onder water staat.

Gemiddelde leensom

In de eerste twee jaar lag de gemiddelde leensom voor een te saneren dak rond de 10.000 euro. Dat was ook het bedrag waar de gemeente op gerekend had. Nu ligt de gemiddelde leensom rond de 12.500 euro. Dat heeft met name te maken met een toename van aanvragen voor daken met een grotere oppervlakte, zoals in de Bongerd. De gemeente verwacht dat de gemiddelde leensom ook weer zal dalen, omdat er ook nog veel kleinere daken in de Tjalk vervangen worden.

Kleinere daken

Naast de ruim 600 woningen in Lelystad die een asbestdak hebben of hadden zijn er ook nog 380 daken van schuurtjes en carports in beeld en 157 ‘overige daken’. In oktober is er een landelijke actieweek van start gegaan om specifiek de particuliere eigenaren van daken met asbestgolfplaten op schuurtjes en carports te stimuleren hun dak te vervangen.

Landelijke waarborg

Ofschoon een landelijk verbod op asbestdaken op 4 juni vorig jaar in de Eerste Kamer sneuvelde, blijft de landelijke en lokale inzet er op gericht dat asbestdaken zoveel mogelijk vervangen worden. Uit het oogpunt van de volksgezondheid en verduurzaming van de woning blijft dat voor de overheid belangrijk. Naar verwachting komt er nog dit jaar een landelijk asbestfonds waarmee het risico van het uitlenen van middelen voor het saneren van asbestdaken mede gedragen wordt door het rijk. Gemeenten lopen dan minder financieel risico bij leningen die niet (kunnen) worden terugbetaald door particulieren.