Boni supermarkt in Lelystad wil slopen en iets verderop nieuwbouw

Lelystad - Omdat het huidige pand van de Boni supermarkt in de Tjalk in Lelystad niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet, wil de eigenaar het bestaande winkelpand slopen en in een andere hoek van het perceel een nieuw pand laten bouwen.

Voor deze plannen is wel toestemming nodig van de gemeente, want in het huidige bestemmingsplan mag nieuwbouw alleen op de huidige plek. Aan de oostkant hiervan, waar de nieuwe supermarkt zou moeten verrijzen en de parkeerplaats wordt uitgebreid hebben de gronden de bestemming 'Groen'. Zowel de bebouwing als de parkeerplaats zijn binnen die bestemming niet toegestaan.

Daarom heeft de eigenaar van de supermarkt aan het college van burgemeester en wethouders van Lelystad gevraagd om door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Het college wil medewerking verlenen als het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. De gemeenteraad heeft het laatste woord.

De Lidl-supermarkt in De Tjalk is onlangs ook al flink uitgebreid. Naast deze twee heeft de Tjalk ook nog een derde supermarkt, de Aldi.