Sloop Roggebotsluis zorgt voor betere doorstroming N307

Dronten - De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van IenW investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in bereikbaarheid en waterveiligheid van de regio IJsseldelta. Dit geld is nodig voor onder andere de sloop van de Roggebotsluis.

De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) gaat de werkzaamheden uitvoeren. Hiervoor is een overeenkomst ondertekend door gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, gedeputeerde Bert Boerman van Overijssel en vertegenwoordigers van de opdrachtnemer. In verband met de coronamaatregelen zetten alle betrokkenen thuis hun handtekening.

Roggebotsluis wordt gesloopt

Het project is sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat het rivierengebied van Nederland veiliger en mooier heeft gemaakt. Met het slopen van de Roggebotsluis kan het hoogwater van de IJssel ook via het Reevediep worden afgevoerd naar het IJsselmeer. Het project geeft een nieuwe een impuls aan de doorstroming op de verbinding Alkmaar-Zwolle.

Betere doorstroming N307

Door de sloop van de sluis komt er op deze plek een nieuwe 300 meter lange brug, die aanzienlijk minder vaak opengaat voor de scheepvaart. 'Nagenoeg 100 procent van de beroepsvaart en 90 procent van de recreatievaart kan straks onder de brug door. Bovendien krijgt autoverkeer in de spits voorrang op het scheepvaartverkeer. Dat geeft een enorme impuls aan de doorstroming', zegt gedeputeerde Jan de Reus. Ter plekke krijgt de N307 ook een opwaardering. Er worden parallelwegen aangelegd en maatregelen genomen voor fietsveiligheid. 'We blijven ook tijdens de realisatie van de nieuwe infrastructuur in gesprek met aanwonenden en bedrijven. De aannemer belooft de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden', zegt gedeputeerde Bert Boerman.

Inmiddels zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden al te zien. Na de zomer is begonnen met het verleggen van kabels en leidingen in het gebied.

[De tekst gaat verder na de foto]

Combinatie Roggebot aan het werk

Begin september 2020 vond de gunning plaats. De voorbereiding voor de uitvoering is inmiddels opgestart. 'We gaan eerst, in samenspraak met verschillende partijen, de ontwerpen verder uitwerken en waar mogelijk optimaliseren. Voor de toeritten van de nieuwe brug beginnen we in januari 2021 met het opbrengen van zand, zodat zich dat kan zetten. Ook de bouwkundige voorbereidingen gaan dan van start', zegt Robert Maat namens de combinatie. 'De nieuwe brug wordt naast de huidige weg boven de sluis gebouwd, zodat tijdens de gehele bouwperiode het verkeer door kan rijden en de veiligheid voor weggebruikers en bouwers gegarandeerd is. Natuurlijk houden we rekening met de belangen van mensen, bedrijven en flora en fauna in de omgeving'.

IJsseldeltaprogramma

Het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta werken in het IJsseldeltaprogramma samen aan de verbetering van de waterveiligheid en de bereikbaarheid van de regio.