Gemeente Dronten werkt aan manifest voor arbeidsmigranten

Dronten - De gemeente Dronten werkt aan een manifest om de arbeids- en leefomstandigheden voor arbeidsmigranten beter te regelen. Dat manifest zou ondertekend moeten worden door alle bij de huisvesting en werkvoorziening van arbeidsmigranten betrokken partijen. Dat maakte burgemeester Jean Paul Gebben donderdag bekend.

Vurige wens

Een dergelijk manifest is een vurige wens van de SP. Die partij pleitte er al meerdere malen voor in de gemeenteraad. Veel partijen in de gemeenteraad worstelen met omstandigheden waaronder een deel van de arbeidsmigranten wordt gehuisvest in Dronten, de manier waarop er in het algemeen met hen wordt omgegaan en de beeldvorming daarover in de media. Een deel van de worsteling bestaat er uit dat de gemeente maar een beperkte invloed heeft op oplossingen, omdat veel daarvan landelijk geregeld moeten worden.

Probleem

Donderdag kwam het onderwerp uitgebreid aan de orde tijdens een commissievergadering. Daar bleek ook hoe lastig het onderwerp is. De gemeenteraad werd eerst toegesproken door iemand van de FNV, die een weinig rooskleurig beeld schetste van hoe er met arbeidsmigranten wordt omgegaan als het gaat om woon- en werkomstandigheden. Voor wat betreft dat eerste ging het voornamelijk om de huisvesting op het Agripark, in de voormalige studentenwoningen aan De Drieslag op de campus van Aeres Hogeschool. Daarna sprak één van de huisvesters van arbeidsmigranten, die van het Agripark, die zei last te hebben van dit soort negatieve ‘framing’ van de FNV en de media die daar blind achteraan zouden lopen.

Tel daarbij dat deze zomer de verouderde huisvesting van arbeidsmigranten op het Agripark uitgebreid in het landelijke nieuws kwam, en daar tussendoor verhalen speelden van de slechte zorg voor een arbeidsmigrant die op zijn werk brandwonden had opgelopen en door gebrek aan werk gedumpte arbeidsmigranten die in de omgeving van Swifterbant rondzwierven, en het is voor veel partijen in de gemeenteraad duidelijk dat ook Dronten een probleem heeft.

Afspraken maken

Dat het een landelijk probleem is, is bekend. De commissie Roemer heeft de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten onderzocht en kwam in juni met een 40-tal aanbevelingen waarmee het Rijk en gemeenten aan de slag kunnen. Dat rapport is breed omarmd en werd donderdag ook geprezen door burgemeester Gebben.

Na een door de SP, GroenLinks en PvdA aangezwengelde discussie in de gemeenteraad gaf hij aan met een aantal van die aanbevelingen al aan de slag te willen. ‘We voelen ons ook maatschappelijk verantwoordelijk, ook voor zaken waar we niet over gaan.’ Dat betekent dat de gemeente wil proberen om met partijen als verhuurders, uitzendbureaus die arbeidsmigranten werk verschaffen en vaak ook huisvesten, maar ook de FNV, de provincie, GGD, politie en vele andere partijen afspraken te maken over de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. ‘En het liefst ook met andere gemeenten en regio, zoals Zeewolde, de Noordoostpolder en het Westland, zodat niet daar een probleem ontstaat als wij het hier goed regelen.’ Die afspraken moeten worden vastgelegd in een manifest. ‘Het gaat dan om alle zeven de onderwerpen waar de commissie Roemer het ook over heeft: registratie, wonen, vervoer, werken, zorg(verzekering), samenwerking toezichthouders/handhavingsinstanties en informatievoorziening.’

Stinkende best

Dat is geen garantie op succes, waarschuwt Gebben. ‘Men moet wel mee willen werken, we kunnen dat niet afdwingen. Maar wij gaan er in ieder geval ons stinkende best voor doen.’ Hoe het manifest eruit zou kunnen komen te zien en welke afspraken er in worden opgenomen, komt binnenkort aan de orde in de gemeenteraad.    

 

Lees ook 'Geen sprake van verlenging huisvesting arbeidsmigranten op drieslag'