Oevers Lage Dwarsvaart worden aangepakt

Lelystad - De provincie Flevoland voert van september tot halverwege december werkzaamheden uit aan de oevers van de Lage Dwarsvaart in Lelystad.

In 2018 en 2019 werd de slechte oeverbeschoeiing langs de Lage Dwarsvaart (die ligt tussen de Lage vaart en het Markermeer) grotendeels vervangen door een duurzame oever. Enkele moeilijk bereikbare delen die destijds niet konden worden hersteld, worden nu aangepakt. De werkzaamheden worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd waardoor er naar verwachting geen tot nauwelijks overlast voor de omgeving of scheepvaart zal zijn.

Duurzame oever

Op het merendeel van de nog aan te pakken locaties wordt ook een duurzame oever aangebracht. Dit is een oever die wat vlakker afloopt tot onder water tegen de onderwaterbeschoeiing aan. Hierop worden blokkenmatten gelegd waar planten makkelijk tussendoor kunnen groeien.

Een uitzondering hierop vormen de beschoeiing onder de spoorbrug, de beschoeiing aan weerszijden nabij de Noordersluis en het gemaal en de linkerhoek van de Lage Dwarsvaart met de Sleephaven; hier komen damwanden.