Dronterweg bij Lelystad gaat in november drie weken op de schop

Lelystad - De provincie Flevoland start in november met het onderhoud aan het deel van de Dronterweg nabij Lelystad. Het onderhoud omvat verschillende maatregelen. Op donderdag 24 september houdt de provincie een inloop over de werkzaamheden.

Asfaltdeklaag wordt vervangen

De asfaltdeklaag tussen de Larserringweg en de Swifterringweg wordt vervangen. Gelijk met dit onderhoud worden ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Er komt een nieuwe veilige (brom)fietsoversteek bij de kruising met de Larserringweg. De Dronterweg wordt voorzien van ribbelstroken en glasbollen naast de rijstrook voor een verhoogde veiligheid. De aansluiting van de ten zuiden van de Dronterweg gelegen verbindingsweg tussen de Larserringweg en de Dronterweg wordt verwijderd.

Aanleg rotonde in voorjaar 2021

De aanleg van de geplande rotonde op de kruising met de Swifterringweg wordt wegens technische redenen verplaatst naar voorjaar 2021. Wel worden in november alvast voorbereidende (grond)werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde uitgevoerd.

Werkzaamheden duren drie weken

De werkzaamheden staan gepland voor november en duren drie weken. Tijdens het werk is de Dronterweg afgesloten voor het verkeer tussen de Larserringweg en de Swifterringweg. Verkeer tussen Lelystad en Dronten wordt omgeleid. Het (brom)fietsverkeer ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Inloopavond

De inloopavond van donderdag 24 september wordt gehouden van 17.00 tot 19.00 uur in het Mechanisch Erfgoed Centrum aan de Dronterweg 29 in Dronten. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Weggebruikers en omwonenden zijn van harte welkom. Er is geen vast programma.

Meer informatie is na te lezen op www.flevowegen.nl.