Samenloop voor Hoop in Dronten gaat volgend jaar niet door

Dronten - 'Het was niet zozeer een moeilijk besluit, maar het doet wel verrekte zeer', aldus Nico Vollebregt, voorzitter van de Samenloop voor Hoop in Dronten. Maandagavond kwam het Dronter Samenloop-bestuur digitaal bijeen en besloot unaniem om de bijzondere wandelestafette in 2021 te annuleren.

'Het evenement wordt volledig gedragen door vrijwilligers en daar gaat enorm veel tijd in zitten', legt Vollebregt uit. 'Voor de Samenloop die begin juni 2021 gepland stond, zou men nu al moeten beginnen met de voorbereidingen'.

'Het bestuur vindt het ontzettend jammer, maar een ieders gezondheid staat voorop. Ondanks dat we natuurlijk geen glazen bol hebben. Bij SamenLopen zijn vaak mensen met een kwetsbare gezondheid aanwezig. Daar moeten we extra alert op zijn'.

Daarnaast gaat het natuurlijk ook om het geld dat wordt ingezameld voor de diverse onderzoeken die het KWF uitvoert. Het bestuur vindt het geen pas geven om nu aan te kloppen bij bedrijven die zonder steun van de overheid misschien wel omgevallen zouden zijn.

Op zoek naar alternatieve evenementen

'Maar', vervolgt Vollebregt enthousiast, 'We laten de datum niet zomaar aan ons voorbij gaan. We zoeken naar alternatieve evenementen en doen daarbij een dringend beroep op onze achterban'. Het bestuur is op zoek naar ideeën om op (RIVM-) verantwoorde wijze geld in te zamelen voor het KWF. 'Op 8 oktober zullen we weer vergaderen en zullen alle suggesties meenemen. Het bestuur daagt vooral ook de jeugd uit om mee te denken'.

Suggesties zouden kunnen zijn: de langste ontbijttafel op 1,5 meter, of een high tea met uitsluitend paarse koeken (paars is de kleur van de Samenloop), een digitaal evenement of noem maar op.

Ideeën kunnen gemaild worden naar AlternatieveSamenloopDronten@gmail.com. Of via de Facebookpagina van Samenloop Dronten.