Huis voor Taal Dronten viert lustrum

Dronten - Het is deze maand vijf jaar geleden dat Huis voor Taal Dronten is gestart met zijn activiteiten. Dit lustrum wordt van 23 tot en met 30 september gevierd in de FlevoMeer Bibliotheek Dronten.

Voor vrijwilligers en deelnemers is er een mooi programma opgezet. De organisatie heeft met de opzet van alle activiteiten rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM aangaande corona. Vooraf opgeven voor een activiteit is om die reden noodzakelijk. Opgeven kan via info@huisvoortaaldronten.nl. De toegang is gratis.

Taken verbreed

Huis voor Taal is een samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek en de Meerpaal Welzijn. Vrijwilligers begeleiden inwoners in Dronten in het versterken van hun Nederlandse taal. In het beginjaar zijn eerst de vrijwilligers opgeleid. Pas daarna zijn de individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten begonnen. FlevoMeer Bibliotheek verbreedde hiermee haar taak naar educatieve diensten voor laaggeletterden en anderstaligen. De bibliotheek kreeg een Serviceplein en een kenniswerkplaats. Het motto werd ‘Durven, doen en je prettig voelen’.

Eerste contact

Het eerste contact is belangrijk. Iemand de kans geven om zijn verhaal te doen en gehoord te worden past in deze manier van werken. Pas daarna gaan de vrijwilliger en deelnemer aan de slag met taal. De oefeningen zijn gericht op de praktijk van de deelnemer en sluiten aan op zijn of haar dagelijkse leven. Het was een sprong in het diepe, maar het bleek aan te slaan. Op de open inloop kwamen veel mensen van diverse nationaliteiten en achtergronden. Huwelijksmigranten, nieuwkomers, arbeidsmigranten, statushouders en gewone Nederlandse inwoners van Dronten met een taalvraag vinden hun weg naar Huis voor Taal. In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven werden materialen aangeschaft en een aanzet gegeven voor allerlei activiteiten zoals Internationale Vrouwendag, een excursie of een lezing.

Netwerk op poten gezet

Met de partnerorganisaties werd een netwerk opgezet om meer bekendheid te geven aan Huis voor Taal. Huis voor Taal werd een community waar veel mensen naar toe komen om anderen te ontmoeten en om gezien te worden. Taal is een middel gebleken in de zoektocht naar wat meer geluk, een opleiding of (vrijwilligers)werk. Dat geldt voor de deelnemers maar ook voor de vrijwilligers. Vrijwilligers vinden het prachtig om te doen. Ze voelen zich goed wanneer ze iemand verder hebben geholpen. Het verruimt je denkwereld wanneer je de verhalen van nieuwkomers hoort en de achtergronden leert kennen van een andere cultuur.

Honderd vrijwilligers

Na een succesvolle start in Dronten, zit er nu ook een Huis voor Taal in Biddinghuizen en Swifterbant. Op dit moment helpen ongeveer honderd vrijwilligers mensen met taalvragen. Voor komende jaren zijn er nog veel wensen om de activiteiten verder uit te breiden. De afgelopen vijf jaar heeft Huis voor Taal zijn plek bewezen. Naast het helpen van volwassenen wil Huis voor Taal zijn werkzaamheden uitbreiden naar jongeren. De zomerschool is hier een mooi voorbeeld van.