Column Kees Bakker | De andere kant

Dronten - Vorige week schreef ik dat ik goed kan leven met de beslissing van Brenda Berghorst, om aan te blijven als gemeenteraadslid en van het CDA om achter haar te blijven staan. Zoals altijd zijn er twee zijdes van de medaille. Vandaag de andere zijde.

Berghorst is naast gemeenteraadslid ook agrarisch ondernemer. Voor dat laatste maakt ze gebruik van arbeidsmigranten. Die hebben we hard nodig in Nederland. Arbeidsmigranten moeten gehuisvest worden, en dat leverde in coronatijd problemen op. Anderhalve meter afstand valt in de huidige arbeidsmigrantenhuisvesting niet of nauwelijks te handhaven.

Berghorst zag zich voor een probleem geplaatst en besloot dat creatief op te lossen. Ze plaatste een aantal caravans in een boerenschuur, als tijdelijke woonruimte voor de arbeidsmigranten.

Dom

Het is dom dat ze daarvoor buiten de geëigende kanalen van vergunningaanvragen en meldingsplicht ging. Maar misschien is dat nog wel iets meer dan dom. Ten eerste wist ze beter. In één van de laatste vergaderingen kwam het probleem van het huisvesten van arbeidsmigranten nog aan de orde. Het CDA pleitte er toen voor dat de gemeente soepel om zou gaan om arbeidsmigranten op een andere manier te huisvesten, bijvoorbeeld tijdelijk in vakantieparken. Burgemeester Gebben toonde zich daar geen voorstander van, maar zei wel dat iedere aanvraag serieus zou worden bekeken en dat ambtenaren van de gemeente Dronten dan vooral denken in mogelijkheden, in plaats van alleen te wijzen op wat niet kan. De vraag is dan waarom Berghorst er bewust voor koos dat die regel niet voor haar gold.

Verbergen

Daarnaast heb ik er moeite mee dat de caravans in eerste instantie in een schuur werden geplaatst. Ten eerste is dat niet brandveilig, dat kan iedereen bedenken. Maar ten tweede wek je er de indruk mee dat je het wil verbergen, in de hoop dat het niet wordt opgemerkt, en dat kan ook alleen maar bewust gebeuren.

Als Berghorst zelf de publiciteit had gezocht als ondernemer, om een nijpend probleem aan de orde te stellen, was alles misschien weer anders geweest. Maar nu lijkt het erop dat een raadslid bewust regels heeft genegeerd en probeerde dat te verbergen. En dan is de vraag gerechtvaardigd: in hoeverre kan en mag dat? Als raadslid mag je fouten maken, maar heb je ook een voorbeeldfunctie. Als het bestuur namelijk al niet integer is, hoe kan het bestuur dat dan wel van ondernemers en inwoners verwachten?

Dat is de andere kant. Donderdag gaat de gemeenteraad er over in debat. Een gemeenteraad kan een raadslid niet wegsturen. Maar het zal een warme avond worden, donderdag, voor het CDA en voor Berghorst in het bijzonder.