Groen licht voor Windplan Groen

Den Haag / Dronten - De Raad van State heeft vandaag goedkeuring gegeven aan Windplan Groen, het grootschalige plan voor windmolens in het noordoostelijke deel van Flevoland bij Dronten.

Het gaat om 90 windmolens. Daarvan hebben 71 windturbines een maximale tiphoogte van 249 meter, 7 windturbines een maximale tiphoogte van 220 meter en 12 windturbines een maximale tiphoogte van 156 meter. Initiatiefnemers zijn een aantal  bedrijven, vertegenwoordigd in de vereniging Windkoepel Groen (WKG).

Raad van State verbetert plan

De Raad van State keurde het zogeheten rijksinpassingsplan voor de windmolens van de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken grotendeels goed. Wel herstelde de Raad een gebrek dat door een van de bezwaarmakers was aangevoerd. De Raad heeft enkele regels aan het plan toegevoegd die meer bescherming bieden tegen teveel oplopende geluidshinder en slagschaduw van de windmolens. De vereiste natuurvergunning die door de provincie werd verleend, is door de Raad ook goedgekeurd evenals de omgevingsvergunningen die het gemeentebestuur van Dronten voor dit project verleende.

Einde zweefvliegveld

Uit al deze goedkeuringen blijkt dat volgens de Raad van State de overlast voor omwonenden en de schade aan de natuur beperkt blijft. De Raad verwierp een enorme lijst aan bezwaren die waren ingediend door omwonenden, Zweefvliegclub Flevo en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. De zweefvliegclub kwam op voor behoud van zijn vliegveld. De KNVL wees de Raad op mogelijke aantasting van de vliegveiligheid in het gebied rond vliegveld Lelystad. 

Het oordeel van de Raad betekent het einde voor het zweefvliegveld aan de Mosselweg in Biddinghuizen. In het goedgekeurde inpassingsplan blijft het voorlopig bestaan tot 1 januari 2022. Overigens kan dit nog enige tijd worden opgerekt. Volgens de Raad ‘hadden de ministers bij de afweging van het belang om het zweefvliegveld te behouden slechts weinig schuifruimte.’ Ze moesten ook rekening houden met de belangen van omwonenden en natuurbelangen. De Raad oordeelt ook dat de veiligheid voor vliegverkeer van en naar luchthaven Lelystad voldoende is.

Geluid

Verder oordeelt de Raad dat ‘het plan niet zal leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor de gezondheid door geluid dat door de windturbines wordt veroorzaakt.’ Het lawaai van de windmolens bij woningen, in tuinen en op het land is volgens de Raad ook aanvaardbaar.

WKG was altijd al van plan deze normen na te leven, dit heeft WKG toegezegd op de zitting en de Raad van State legt het nu juridisch vast.

Verantwoord plan

WKG is blij met de uitspraak. Volgens WKG bevestigt dit dat Windplan Groen een verantwoord plan is met balans tussen het opwekken van veel duurzame energie en oog voor de omgeving. Tegelijkertijd heeft WKG er begrip voor dat betrokkenen uit de omgeving deze uitspraak als teleurstellend kunnen ervaren. WKG is en blijft daarom graag in gesprek met onder anderen omwonenden. Daarom neemt WKG binnen afzienbare tijd contact op met de appelanten die beroep instelden tegen Windplan Groen om met hen de uitspraak en de vervolgstappen voor Windplan Groen te bespreken.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van State.

Veel duurzame elektriciteit

Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines in Oostelijk Flevoland. Onderdeel van het plan is ook dat 98 bestaande windturbines in het projectgebied worden gesaneerd, conform de doelstelling van saneren en opschalen in het Regioplan Windenergie. Daardoor wordt er straks in Flevoland met minder windturbines meer duurzame elektriciteit opgewekt. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen evenveel elektriciteit opwekken als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.

Voorbereidingen voor sanering, bouw en participatie

WKG gaat nu verder met de voorbereidingen om de bestaande windturbines te saneren en de nieuwe windturbines te bouwen. Zo moeten aannemers worden geselecteerd voor de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen en worden één of meerdere windturbineleveranciers geselecteerd. De planning is dat in de loop van 2021 het werk aan onder andere de wegen en elektriciteitskabels begint en in de loop van 2022 met de bouw van de eerste windturbines wordt begonnen. De omgeving wordt daarover geïnformeerd (onder andere via de nieuwsbrief, aanmelden via www.windplangroen.nl) en bij betrokken. Ook kan WKG nu de financiële participatie voor de kernen concreter maken, omdat nu duidelijk is dat Windplan Groen wordt gerealiseerd. Wie daarvan op de hoogte wil blijven, wordt geadviseerd zich aan te melden voor de nieuwsbrief van Windplan Groen.


Gerelateerd nieuws