De Munten maakt bezwaar tegen terugvaloptie bij nieuwbouw studentenwoningen

Dronten - Bewoners van wijk De Munten in Dronten West zijn niet gerust op de ‘terugvaloptie’ die de gemeente wil toestaan bij de nieuwbouw van studentenwoningen. Volgens hen kan dat wettelijk gezien ook helemaal niet. De bewoners schuwen een gang naar de rechter niet.

Buren campus

Het gaat om bewoners van wijk De Munten, buren van de campus van Aeres Hogeschool Dronten. Op het voormalige sportveld op de campus wil Aeres zes gebouwen laten bouwen die ruimte moeten bieden aan 72 studenten. De grondwerkzaamheden voor de bouw zijn inmiddels begonnen. De eerste zes gebouwen maken deel uit van een totaal van 24 gebouwen met studentenkamers die daar gepland staan. Daarmee moet een deel van het ernstige tekort aan studentenhuisvesting nu en in de toekomst worden opgelost.

Terugvaloptie

Het bezwaar van omwonenden tegen de nieuwbouwplannen richten zich niet zozeer op de gebouwen. Het is op de campus en Aeres kan daar studentenwoningen laten bouwen. Het gaat wel om de terugvaloptie, waar de gemeenteraad nog over te spreken komt.

De terugvaloptie biedt projectenontwikkelaars die studentenwoningen willen bouwen de mogelijkheid om die woningen onder bepaalde voorwaarden ook aan andere doelgroepen te verhuren. Dat mag volgens de plannen voor het nog vast te stellen beleid alleen als er sprake van een leegstand van meer dan achttien maanden en ook alleen aan net zoveel personen als er studenten wonen in de toekomstige gebouwen. Bovendien moet iedere bewoner dan wel over een eigen kamer beschikken. Volgen Aeres is dat nodig, omdat het anders moeilijk is investeerders te vinden die studentenwoningen willen bouwen. Die zouden het een risico vinden als de gebouwen bij een eventuele teruggang in studenten niet meer rendabel te verhuren zouden zijn.

Onmogelijk

Maar omwonenden van De Munten stellen dat die terugvaloptie helemaal niet kan bij studentenwoningen op de campus. Eerder heeft de rechtbank het beleid om voormalige studentenwoningen op de campus te verhuren aan arbeidsmigranten wel toegestaan, maar alleen voor een periode van maximaal tien jaar. Dat was toen omdat de gebouwen leegstonden en dreigden te verpauperen.

Die tijdelijkheid maakt het volgens omwonenden echter onmogelijk om dat nu permanent in de regelgeving op te nemen als optie. Bovendien liggen deze woningen dichter bij de woonwijk dan de honderd meter waar in dit geval sprake van was. De rechter achtte daarom de kans op overlast gering, maar in dit geval is de afstand volgens omwonenden 37 meter en is die kans dus groter.

Welke doelgroepen?

Het steekt omwonenden ook dat er geen kaders worden vastgesteld aan wie de woningen na achttien maanden leegstand zouden kunnen worden verhuurd. Er wordt slechts gesproken over ‘andere doelgroepen’, maar zijn dat alleen arbeidsmigranten, of kunnen dat ook ander groepen zijn?

Omwonenden hebben de gemeenteraad aangeschreven. De brieven staan donderdag op de agenda. Mocht de politiek de terugvaloptie doorzetten, dan wordt een gang naar de rechter niet uitgesloten.