Corrie Haverkort spreekt in Filosofisch Café Dronten

Dronten - Het Filosofisch Café Dronten houdt donderdag 17 september weer een bijeenkomst. Spreker is filosoof en beeldend kunstenaar Corrie Haverkort.

De oud-Drontense bespreekt met het publiek de begrippen erkenning en identiteit en gaat in op de vraag hoe dit uitwerkt in het maatschappelijk en persoonlijk leven.

Voldoende afstand

De avond vindt plaats in het Denksportcentrum Dronten, waar voldoende afstand mogelijk is tussen de maximaal vijftig bezoekers.

Ieder mens verlangt naar erkenning. Iedereen wil graag gezien en gehoord worden, geaccepteerd worden zoals iemand werkelijk is. De mens wil graag dat zijn intenties op waarde worden geschat. Van dit verlangen wordt de mens zich pas echt bewust als hij het moet missen.

Het zegt iets over zelfbeeld, identiteit en hoe afhankelijk mensen hierin zijn van anderen. Hoe er ruzies over kunnen ontstaan in familie- en vriendenkringen en er oorlogen gevoerd worden om een eigen identiteit en cultuur.

Rechtvaardigheid

Op 17 september worden dit soort vraagstukken onder de loep genomen en ontdekken de aanwezigen hoe ook de vraag naar rechtvaardigheid hierin steeds een rol speelt. Een voorbeeld is de relatie tussen de behoefte aan identiteit en de opkomst van het populisme. Zowel hedendaagse filosofen als de grondleggers van het denken over erkenning en identiteit, Aristoteles en Hegel, hebben hier ideeën over.

De inloop is vanaf 19.30 en om 20.00 uur begint de avond aan De Oost 52 in Dronten.

Er zijn kosten aan bijwonen van de avond verbonden. Aanmelding en reservering is noodzakelijk via info@filosofischcafedronten.nl.