CDA Dronten spreekt vertrouwen uit in Brenda Berghorst

Dronten - De fractie van het CDA in de gemeenteraad van Dronten spreekt het vertrouwen uit in raadslid Brenda berghorst. Zij kan wat de fractie betreft aanblijven als raadslid.

Opspraak

Berghorst kwam eind juli in opspraak, toen bleek dat zij in en rond de schuur van één van haar melkveehoudersbedrijven een aantal caravans had staan waar arbeidsmigranten in waren gehuisvest. Daarvoor was geen vergunning aangevraagd of afgegeven. De arbeidsmigranten werden gehuisvest via een uitzendbureau dat Berghorst runt, een nevenfunctie dei ze niet had gemeld bij de fractie en gemeenteraad.

In een verklaring geeft Berghorst aan de gang van zaken te betreuren. ‘Na de indringende gesprekken in de afgelopen weken en hierop terugkijkend, vind ik het zeer spijtig dat het zo is verlopen. Als raadslid heb ik een voorbeeldfunctie en dit had ik mij moeten realiseren. Reflectie heeft mij ook doen beseffen dat ik mij met hart en ziel betrokken voel bij de samenleving en mij daar voor de volle honderd procent voor wil blijven inzetten als CDA raadslid.’

Acute situatie

Met betrekking tot de huisvesting zegt ze te hebben gehandeld met de beste bedoelingen. ‘Vanwege de corona situatie was acuut een locatie nodig waar nieuw aangekomen seizoenarbeiders in quarantaine gehuisvest konden worden. Om de situatie direct aan te pakken is gekeken naar een snelle mogelijkheid en gehandeld vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid: risico op mogelijke besmetting tegengaan. De verwachting hierbij was dat het zou gaan om een situatie voor een beperkte periode; veel korter dan het hele administratieve proces van een vergunningaanvraag zou gaan duren. Achteraf gezien had er melding moeten worden gemaakt en overleg met de gemeente Dronten betreffende deze huisvesting die inmiddels is beëindigd.’

‘Met betrekking tot het niet opgeven van nevenfunctie had ik alerter moet zijn. Het niet melden is beslist niet moedwillig of met opzet achterwege gebleven. Het is in alle hectiek aan de aandacht ontsnapt.’

Vertrouwen

Het CDA spreekt haar vertrouwen uit in Berghorst. ‘Na de berichten begin vorige maand is door mij als CDA fractievoorzitter gesproken met Brenda Berghorst over de situatie aan de Olsterweg. Vervolgens zijn diepgaande, lange en intensieve gesprekken gevoerd binnen en buiten CDA kring. Mede vanwege de zomerweken heeft dit tijd gekost en is er ook tijd voor genomen. Het mag duidelijk zijn dat de handelswijze niet voorbeeldig is. Uit de gesprekken is gebleken dat er geen sprake is van opzet, moedwil of louter winstbejag. Brenda heeft verklaard de handelswijze te betreuren en dat zij beter had moeten weten. Wij weten uit ervaring dat Brenda een betrokken en menselijk persoon is en dat zij met grote inzet het raadswerk verricht. Na zorgvuldige evaluatie zijn de leden van de CDA fractie Dronten tot het besluit gekomen vertrouwen uit te spreken in Brenda Berghorst als lid van de CDA fractie,’ zegt fractievoorzitter Siert Jan Lap.