Plan Theaterkwartier Lelystad blijft voorlopig overeind

Den Haag / Lelystad - De Raad van State ziet geen reden om het bestemmingsplan Theaterkwartier nu stil te leggen. De Raad verwierp vandaag het verzoek van een vijftal horecaondernemers aan het Pleintje om het plan te schorsen.

Het plan maakt woningbouw, horeca en een bioscoop mogelijk in het stadshart van Lelystad. Het maakt onderdeel uit van een masterplan om het centrum meer te verlevendigen. Maar de vijf ondernemers stellen dat extra horeca die nu mogelijk wordt gemaakt, leidt tot een overaanbod. Dat is er nu al en wordt alleen maar vergroot. De bestaande horeca dreigt niet meer levensvatbaar te worden. Het gevolg daarvan is leegstand en een verloederd centrum. De ondernemers twijfelen ook sterk aan de behoefte aan een nieuwe bioscoop.

De gemeenteraad heeft de behoefte aan horeca en een bioscoop laten onderzoeken. En daaruit blijkt dat er wel behoefte is aan een bioscoop, maar niet aan nieuwe horeca. Volgens de gemeente geeft het masterplan met zijn verlevendiging van het stadshart wel een kwaliteitsimpuls. Daarom is er wel potentie voor uitbreiding van de horeca. Hoewel de Raad van State onlangs nog twijfelde over dit ‘wensdenken’ van de gemeente, gaat de Raad hier nu toch mee akkoord. 

Ook het bezwaar van de ondernemers dat de gemeente toezeggingen had gedaan om hen te betrekken bij de planontwikkeling, is door de Raad afgewezen. Volgens de gemeente zijn die toezeggingen er nooit geweest. De Raad constateert dat er wel overleg is geweest. “Dat het plan niet de door hen gewenste uitkomst behelst maakt niet dat de gemeenteraad in deze het vertrouwensbeginsel heeft geschaad.” Inspraak is iets anders dan medezeggenschap.

Projectontwikkelaar Focus Urban Development zal nu zeer binnenkort de aanvragen indienen voor een bouwvergunning. De Raad van State moet waarschijnlijk in december nog een definitief oordeel gaan geven in dit geschil. Als Focus al eerder begint met de bouw, dan is dat wel voor eigen risico. De Raad kan het plan in principe nog afblazen. Maar de kans daarop is klein.