Ingezonden brief | Landjepik

De gemeente Dronten heeft inwoners aangeschreven en als 'landjepikkers' aan de schandpaal genageld. Dit terwijl de gemeenteraad unaniem een motie had aangenomen waarin klip-en-klaar is gesteld dat deze toonzetting niet getolereerd werd.

De betreffende wethouder en ambtenaren hebben toen beterschap beloofd. En toch…

Mogelijk zijn deze brieven niet terecht verstuurd. Het valt namelijk niet uit te sluiten dat de gemeente opnieuw onjuiste gegevens gebruikt. Wijlen mijn man en ik werden in februari 2012 aangeschreven en pas na acht jaar werd dit boek voor mij min of meer gesloten. Mijn man was inmiddels overleden.

Wat relevant is gebleken - en dit is waarom ik deze ingezonden brief schrijf - is dat de gemeente in ons geval al die jaren is uitgegaan van onjuiste documenten en gegevens. In april 2016 werd de gemeente tegenover mij ronduit grimmig. Ik wist van meet af aan dat haar niet onderbouwde (!) beschuldigingen niet klopten. Ik ben onderzoek gaan doen. Ik heb een dossier opgebouwd van 550 pagina’s. Ik heb vier keer een verzoek om informatie ingediend, waarbij ik me beriep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Pas na 2,5 jaar kreeg ik inhoudelijk antwoord, waar de wettelijk vastgelegde termijn 4 weken is. De gemeente had al een rechtszaak tegen mij aangespannen. Deze verloor ik. De rechter schoof al mijn argumenten, bewijzen, verklaringen, foto’s en het feit dat de gemeente de archieven niet op orde heeft, terzijde. Wat de rechter relevant vond was dat ik geen ‘bezitswil’ zou hebben getoond.

Ik raad wie nu is aangeschreven aan middels WOB-procedures alle voor hen relevante documenten bij gemeente op te vragen en om er op aan te dringen dat het Kadaster een onafhankelijke meting laat doen. Immers, wie eist bewijst.

Nadat ik in april 2019 grond had bijgekocht en in juni 2019 op mijn uitdrukkelijke verzoek wilde laten aanwijzen waar mijn nieuwe erfgrens ligt kwamen drie gemeenteambtenaren die mij wilden doen geloven dat de gegevens op hun iPad de juiste waren. Die klopten opnieuw niet. Pas na meting door twee medewerkers van het Kadaster, op 6 februari 2020, werden de correcte punten uitgezet. Het had mij veel tijd, energie en geld gescheeld als de gemeente meteen een onafhankelijke meting had laten uitvoeren. Dan was dat tenminste waardiger geweest tegenover mij.

Ik gun mijn mede-Dronternaren een rechtvaardige bejegening. Zoals met mij is omgegaan is beneden elk peil. Van de gemeente heb ik nooit enige vorm van excuses ontvangen. Sterker nog, ik heb jarenlang onnodige en zeer hoge kosten moeten maken, die vermeden hadden kunnen worden. Dat mag niet nog eens gebeuren. Zowel de wethouder als de gemeenteraad dragen hierin rechtstreekse verantwoordelijkheden. Daar spreek ik hen op aan.

Daarom steun ik een ieder die onterecht en onheus wordt bejegend.

Else van Luin,

Dronten