Column Kees Bakker | Protest

Lelystad - Dat omwonenden zich in protest verenigen als er in hun buurt stukken groen bebouwd worden, is logisch. Je kunt dat betitelen als het 'niet in mijn achtertuin'-syndroom, je kunt het ook zien als liefde voor de buurt waarin ze wonen en je kunt het zien als de menselijke eigenschap dat men liever niet wil dat er dingen in de directe omgeving veranderen.

Alle drie zijn waar. Ook als het gaat om stukken grond waar eigenlijk altijd al woningbouw gepland stond.

Lastig

Toch is het ene protest het andere niet. Puur vanuit een bestuurlijk oogpunt gezien is het protest tegen een nieuw appartementengebouw op werkeiland Lelystad-Haven bijvoorbeeld lastig. De grond waar het gebouw op zou moeten verrijzen is al aangewezen als ‘ontwikkellocatie’ en dan is het simpel een kwestie van toetsen of het plan voldoet aan eerder gestelde randvoorwaarden. Als dat niet zo is, moet het plan worden aangepast. Als het wel zo is en je stemt er als gemeente niet mee in, loop je het risico dat de ontwikkelaar een schadeclaim bij de gemeente neerlegt.

Bouwen op golfbaan

Anders is het bij de bouwplannen op de golfbaan van het Flevo Golf Resort. Mensen die in die wijk zijn gaan wonen, hebben er bewust voor gekozen in een gebied met een golfbaan te gaan wonen. Als je dan de golfbaan weg haalt en er woningen neerzet, is dat wel een hele andere invulling van het woongebied waar je voor gekozen hebt.

Ontwikkelaar Unigolf doet het voorkomen alsof de gemeente wel met hele goede argumenten moet komen om de woningbouw te weigeren. Volgens mij is het andersom: de golfbaan heeft niet de bestemming ‘wonen’, maar zoiets als de bestemming ‘recreatie en groen’. Als je er dan woningen wil bouwen, moet je juist met hele goede argumenten komen waarom dat zou moeten of kunnen. Dan volstaat het niet als ontwikkelaar te zeggen ‘De golfbaan is onrendabel’. Dat is ondernemersrisico. 

Geld verdienen

Dat er in het gebied bewoners voor en tegen zijn, is op zich te begrijpen. Of er dan meer mensen voor of tegen woningbouw op de golfbaan zijn, is minder interessant. Het gaat erom dat de ontwikkelaar van de golfbaan af wil, maar ‘m niet voor niets wil weggeven. Nee, sterker, hij wil er geld aan verdienen. En in dat geval kan het haast niet anders dan dat de politieke besluitvorming daarover uitslaat in het voordeel van de bewoners die vast willen houden aan de golfbaan, eventueel ingeruild voor openbaar groen. Dat is namelijk mede de reden waarom ze daar zijn gaan wonen.