Breed verzet tegen woningbouwplannen in Lelystad

Lelystad - De gemeente Lelystad kan waarschijnlijk het appartementengebouw dat gepland staat op het voormalige werkeiland Lelystad-Haven niet tegenhouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de GroenLinks-fractie.

Niet in huidige vorm

Een ontwikkelaar heeft een plan ingediend voor de bouw van een appartementengebouw op de voormalige locatie van het PTT-gebouw op het oudste stukje van Lelystad. Die locatie is aangewezen als ‘onwikkellocatie’. Dat betekent dat er gebouwd kan worden, mits het te ontwikkelen gebouw voldoet aan de randvoorwaarden die aan ontwikkelingen in het gebied zijn gesteld.

Dat is nu nog niet het geval. Bij het appartementengebouw zou een parkeerterrein komen, maar dat is gepland op een gedeelte van het werkeiland dat de monumentenstatus heeft. Ook de Welstandscommissie is nog niet akkoord met het voorliggende ontwerp. Verder zal er nog advies worden gevraagd aan de erfgoedcommissie. Die heeft eerder al laten weten het gebouw te groot te vinden op die plek en het ook niet eens te zijn met het parkeerterrein dat er bij gepland is.

[De tekst gaat verder na de foto]

Aanpassing nodig

Het plan kan in de huidige vorm dus niet doorgaan, maar als het wordt aangepast aan de eisen, is dat anders. De formele aanvraag is nog in behandeling bij de gemeente. ‘Uit de voortoets, die onder andere bestaat uit het Welstandsadvies en de stedenbouwkundige beoordeling, komt naar voren dat het schetsplan nog niet akkoord is, maar wel op hoofdlijnen passend is binnen de gemeentelijk geldende kaders voor deze locatie,’ schrijft de gemeente als antwoord op vragen van de GroenLinks-fractie.

De gemeenteraad buigt zich ook nog over de kwestie. Een aantal omwonenden op het werkeiland heeft al laten weten tegen de bouw van het appartementencomplex te zijn. Als het (aangepaste) ontwerp echter aan alle voorwaarden voldoet, is het ook moeilijk voor de gemeente of de politiek om het tegen te houden.

Protest Golf Resort

Dat ligt anders bij een ander omstreden plan in Lelystad, namelijk de bouw van woningen op de golfbaan in het Flevo Golf Resort. Ontwikkelaar Unigolf doet nu een derde poging daar 145 woningen te mogen bouwen. De golfbaan is namelijk niet rendabel te krijgen volgens Unigolf. Twee eerdere aanvragen om daarom de groenstatus van de golfbaan af te halen en er woningen te mogen bouwen werden echter afgewezen door de gemeente. Dit tot grote vreugde van een groot aantal omwonenden, die tegen de woningbouwplannen waren.

In een recentelijk ingediende derde aanvraag zegt Unigolf nu de steun te hebben van de bewonerscommissie van Flevo Golf Resort. Die wil dan wel dat er wordt geïnvesteerd in de negen holes-baan en het clubgebouw en dat de baan daarna om niet wordt overgedragen aan de bewoners. Een burgerinitiatief in de wijken Flevo Golf Resort en het Golfpark, dat faliekant tegen de woningbouwplannen is, zegt echter een meerderheid van de bewoners achter zich te hebben. Zij strijden voor behoud van de golfbaan en, als dat niet mogelijk is, ontwikkeling van het terrein van de golfbaan tot openbaar groen.