Ondernemers Horecapleintje willen bouw Theaterkwartier tegenhouden

Den Haag / Lelystad - De Raad van State maakt binnen twee weken bekend of het bestemmingsplan Theaterkwartier voor het centrum van Lelystad al dan niet wordt geschorst.

Een vijftal horecaondernemers aan het Horecapleintje heeft bezwaren tegen dit plan ingediend bij de Raad en daarnaast verzocht om het plan meteen buiten werking te stellen. In dat geval wordt voorkomen dat er een omgevingsvergunning wordt verleend en kan de bouw van een bioscoop, horeca en woningen voorlopig niet beginnen.

Vergunning kan zeer binnenkort worden aangevraagd

'Alle stukken voor de aanvraag van een vergunning zijn al klaar', meldde een woordvoerder van projectontwikkelaar Focus Vastgoed vandaag bij de Raad van State. De vergunning kan dus zeer binnenkort worden aangevraagd.

Opmerkelijk is dat de gemeente ook niet wil wachten met het verlenen van de vergunning totdat de Raad van State later dit jaar met een eindoordeel komt over het bestemmingsplan. Volgens verwachting van de raadsvoorzitter zal dat uiterlijk in december gebeuren en waarschijnlijk eerder.

De woordvoerder van Focus gaf aanvankelijk aan dat wachten op een eindoordeel in december de planning niet zal hinderen. Maar de gemeente zelf wil blijkbaar vaart maken met het project.

Wensdenken

De Raad van State zal nu allereerst gaan beoordelen of het plan voor een kwaliteitsimpuls van het centrum wel goed is onderbouwd. Uit eigen onderzoek van de gemeente blijkt dat er geen behoefte is aan nieuwe horeca. En daar zit nu precies de kritiek van de horecaondernemers van het Horecapleintje. Er wordt gebouwd voor leegstand en dat zorgt voor verloedering. Nieuwe concurrentie op een krappe markt bedreigt ook hun voortbestaan.

De gemeente erkent wel dat er geen behoefte is aan nieuwe horeca, maar denkt dat die wel zal ontstaan als het Theaterkwartier eenmaal is gerealiseerd. 'Bent u toch niet bezig met wensdenken', reageerde de raadsvoorzitter. Volgens hem moeten gemeenten bij goede ruimtelijke ordening ook aantonen dat ergens behoefte aan is. Dus daar ligt een probleem voor de gemeente.

Anderzijds moet de Raad in een spoedprocedure ook een belangenafweging maken. Daarin staat het belang van een verlevendigd centrum van Lelystad tegenover het belang van de horecaondernemers. Die afweging lijkt weer in het voordeel van de gemeente door te slaan.

Toezeggingen

Duidelijk is wel dat de frustratie bij de horecaondernemers groot is. Ze wezen de Raad op een schending van het vertrouwensbeginsel door de gemeente. Van toegezegd overleg met de horecaondernemers is volgens hen weinig terechtgekomen. Maar de woordvoerster van de gemeente wijst die kritiek van de hand. 'Er is nooit een toezegging gedaan over meedenken over de inhoud van het plan'.

'Tot op de dag van vandaag staat de deur open voor de horecaondernemers', stelde een andere woordvoerder van de gemeente. Een eventuele verplaatsing van hun zaken naar het Theaterkwartier is volgens de gemeente en Focus bespreekbaar. Maar dan zullen de kosten daarvan hoogstwaarschijnlijk voor de horecaondernemers zelf zijn.

Adrie van der Wel