Milieueffectrapport voor N307 Roggebot is niet duidelijk genoeg

Dronten - Het milieueffectrapport voor de N307 Roggebot laat nog niet goed zien wat het doel en de verkeerseffecten zijn van de aanpassingen aan de N307 bij Roggebot, de weg tussen Dronten en Kampen.

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincies Flevoland en Overijssel en de gemeentes Dronten en Kampen hadden de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

IJsseldelta-Zuid

De beide provincies willen samen met het Rijk de Roggebotsluis in het Drontermeer weghalen, de vaargeul dieper maken en een deel van de N307 tot en met de aansluiting op de N50 bij Kampen vernieuwen. Deze maatregelen horen bij het project IJsseldelta-Zuid. Voordat de provincies en gemeentes besluiten over de maatregelen bij en in het Drontermeer en aan de N307 zijn de effecten onderzocht in een actualisatie van het milieueffectrapport IJsseldelta-Zuid.

Niet voldoende toegelicht

Het rapport laat de effecten van de maatregelen bij en in het Drontermeer goed zien. De effecten van het verwijderen van de sluis, een diepere vaargeul en een verbeterde waterkering zullen beperkt zijn. De aanpassingen aan de N307 zijn niet voldoende toegelicht in het rapport. Zo is uit het rapport nog niet duidelijk waarom de maximum snelheid in Overijssel verhoogd wordt en welke effecten de aanpassingen hebben op de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas besluiten te nemen over het project.