Schat aan informatie over openbare ruimte gemeente Dronten beschikbaar

Dronten - De gemeente Dronten stelt via haar website een schat aan informatie die er is over de openbare ruimte beschikbaar voor inwoners.

Welke boom staat er achter mijn huis? Waar bevinden zich welke speeltoestellen? Waar liggen leidingen? Veel van het kaartmateriaal dat de gemeente heeft, kan door inwoners geraadpleegd worden.

Koploper

‘We zijn niet de enige gemeente die dit doet. We zijn er wel koploper in,’ zegt wethouder Roelof Siepel. Het gaat om kaartmateriaal met onderliggende informatie over hoe de openbare ruimte is ingericht. ‘Als gemeente beschik je over onnoemlijk veel informatie. Het kan interessant en leuk zijn voor bewoners daarin te grasduinen, zeker als het gaat om wat er in de eigen buurt allemaal staat of onder de grond ligt. Dit zo inzichtelijk maken, is een begin. We hebben hoge ambities op het gebied van dienstverlening. In de toekomst zal er meer informatie volgen.’

Nuttige informatie

Het is ook nuttige informatie. ‘Je kunt bijvoorbeeld een kaart selecteren en zien waar in je buurt welke soort bomen staan. Als de eiken wil ontlopen als je de hond uitlaat, om aanraking met de eikenprocessierups te voorkomen, is dat handig.’ Het is feitelijke informatie, die in de toekomst zal worden uitgebreid met meer informatie. ‘Dan kun je ook zien wanneer een groenperkje wordt gerenoveerd of melding doen over iets dat niet in orde is.’

Zoeken naar naam

De informatie heeft de werknaam ‘bor-viewer’ gekregen, waarbij bor staat voor ‘beheer openbare ruimte’. ‘Maar we zoeken er nog een goede, toepasselijke naam voor.’ Aan het openbaar maken van de informatie is ruim een jaar gewerkt.

De informatie is de benaderen via de knop ‘openbare ruimte’ op de website van de gemeente Dronten.