Natuurmonumenten kapt in het Harderbos

Biddinghuizen - Natuurmonumenten voert de komende tijd onderhouds- en kapwerkzaamheden uit in het Harderbos. De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast geven in de vorm van modderige paden en spoorvorming.

Veel vogels, insecten en planten hebben baat bij een afwisselend bos met verschillende boom- en struiksoorten. Het Harderbos tussen Biddinghuizen en Zeewolde is vorige eeuw aangeplant voor de productie van hout. In productiebossen staan bomen van één soort in een rechte lijn, vrij dicht op elkaar om zo snel en efficiënt mogelijk hout te ‘produceren’. Het zijn eentonige bossen waar, vergeleken met meer natuurlijke bossen, weinig soorten dieren en planten voorkomen. Sinds deze bossen in beheer zijn bij Natuurmonumenten wordt het bos langzaam omgevormd naar een gevarieerder en meer natuurlijk bos. Hiervoor wordt in een cyclus van 8 jaar het bos uitgedund. Door bomen weg te halen ontstaat er meer ruimte voor de overige bomen om te groeien en krijgen struiken en kruiden ook een kans.

Draagvlak

Vanwege de maatschappelijke discussie over het kappen van bomen, besloot Natuurmonumenten april 2018 tijdelijk te stoppen met iedere vorm van bomenkap en bij haar achterban te rade te gaan. Uit de raadpleging, ingevuld door bijna 10.000 mensen, bleek in algemene zin dat er brede steun is voor het feit dat Natuurmonumenten haar natuurgebieden beheert en dat daarbij ook bomenkap aan de orde is. Toch heeft Natuurmonumenten besloten haar omgang met bos en bomen aan te passen. Zo gaat Natuurmonumenten minder bomen kappen. Bij het omvormen van voormalige productiebossen naar meer natuurlijke bossen, wordt het kapoppervlak teruggebracht van twee hectare naar maximaal een halve hectare. De geplande werkzaamheden in het Harderbos passen in deze herziene aanpak.