Het Stadshart van Lelystad is volop in beweging

Lelystad - In de tweede helft van volgend jaar wordt de Agorahof in Lelystad opnieuw ingericht. Dat gebeurt nadat de horecagelegenheid aan de achterkant van de Agora gereed is. Dat meldt de gemeente in een overzicht van de laatste ontwikkelingen aangaande het Stadshart.

Plannen Agorahof

De herinrichting moet het plein gezelliger maken. Er komen bomen en zitjes. Over het precieze ontwerp wordt nog overleg gevoerd met belanghebbenden, waarbij ook de marktmeesters en ondernemers zijn aangehaakt. De herinrichting maakt deel uit van de ontwikkeling van het theaterkwartier, waarbij als je kijkt naar de achterkant van de Agora rechts woningen komen en links woningen, tegenover Applaus, appartementen en de nieuwe bioscoop.

De laatste zal worden geëxploiteerd door Kok uit Harderwijk, die daar ook een bioscoop runt. Er komen zes luxe zalen met in totaal 800 stoelen. Ook komen er andere leisure-activiteiten in het gebouw. Naar verwachting wordt er einde dit jaar gestart met de bouw van de bioscoop, afhankelijk van wanneer de Raad van State uitspraak doet in het beroep dat is ingesteld tegen wijziging van het bestemmingsplan. De bouw van de bioscoop zal zo’n negen maanden in beslag nemen. Er komt ook een restaurant in het gebouw.

In het gebied bij de bioscoop komen ook woningen en een fietspakhuis, omdat wordt voorzien dat de druk van geparkeerde fietsen in het gebied sterk zal toenemen.

[De tekst gaat verder na de foto]

ABC-locatie

Daarnaast wordt volgend jaar ook het parkeerterrein rond de ABC-locatie heringericht. Er komt een slagboom, waardoor ook daar achteraf betaald kan worden voor het parkeren en overal in het Stadshart gelijke voorwaarden en tarieven gelden. Voor de Albert Heijn in het Stadshart is dat het startsein te beginnen met het vernieuwen van de winkel.

Evenementen

Door de herinrichting kan het parkeerterrein ook enkele malen per jaar worden afgesloten en gebruikt worden voor de weekmarkt. Daarmee komt de Agorahof die weekenden vrij voor evenementen.

Met dat laatste gaat een wens van de gemeenteraad in vervulling. Omdat Stationsbalkon-Noord, het evenemententerrein langs het spoor waar de kermis en Jordaan in de Polder worden gehouden, een andere bestemming krijgt, kreeg het college van b+w de opdracht te zoeken naar een nieuwe evenementenlocatie in het Stadshart. Jordaan in de Polder, het evenement dat dit jaar door de coronacrisis niet door kon gaan, verhuist naar De Meent, maar dat terrein is maar een beperkt aantal dagen per jaar beschikbaar voor evenementen, zo is eerder afgesproken met omwonenden en omliggende bedrijven.

Daarom besloot de gemeenteraad enige maanden geleden dat er gezocht moet worden naar een nieuwe evenementenlocatie. Er hebben al heel veel zoektochten plaatsgevonden naar alternatieve locaties, maar in de nieuwe zoektocht moeten wat betreft de gemeenteraad ook het Woldpark en het terrein tussen theater Agora en Kubus worden meegenomen. In het laatste geval zou bij een evenement de Agorabaan kunnen worden afgesloten, zoals ook altijd gebeurde tijdens LelyStart. Ook moet de locatie van Arcus worden meegenomen in het onderzoek, omdat de school na oplevering van Porteum wordt gesloopt.

[De tekst gaat verder na de foto]

Hotel met hellingbaan

Op het voormalige evenemententerrein langs het spoor staat een hotel gepland. Daarover lopen gesprekken met een geïnteresseerde partij, waarbij ook de hellingbaan van de parkeergarage aldaar wordt verlegd naar dat terrein.

Na de zomer start ook de bouw van een nieuw appartementengebouw aan de Zilverparkkade, op het braakliggende terrein naast de Deen. Daar is al vijftien jaar een appartementengebouw gepland, maar het ontwerpproces is nu afgerond en de 35 luxe appartementen gaan naar verwachting binnenkort in de verkoop. In de Parkwijk zijn de eerste 46 woningen opgeleverd en wordt de volgende fase van grondgebonden koopwoningen voorbereid.

[De tekst gaat verder na de foto]

Geen reclamebelasting

Volgens de gemeente zijn het allemaal verheugende ontwikkelingen, die het Stadshart zullen revitaliseren. Op dit moment is het echter geen oplossing voor de gevolgen van de coronacrisis, waardoor ondernemers in het Stadshart het lastig hebben. In de Neringpassage verschijnen en wel nieuwe winkeltjes, maar de Promesse is een zorgenkind. Om ondernemers tegemoet te komen is er besloten dit jaar geen reclamebelasting te innen. Daarmee zou het Ondernemersfonds van Het Stadshart activiteiten en evenementen organiseren, maar ook dat is door de coronacrisis stil komen te liggen. Door het Ondernemersfonds bovendien anders en slimmer in te richten, worden kosten bespaard en worden de lijntjes met de gemeente verkort.