Vakantiepeuterspeelzaal voor Lelystad bij GO! Kinderopvang

Lelystad - Kinderen uit Lelystad die gebruik maken van voorschoolse of vroegschoolse educatie kunnen deze zomer- en herfstvakantie bij GO! Kinderopvang een extra week naar de peuterspeelzaal komen.

Door de coronacrisis hebben veel peuters tijd op de peuterspeelzaal moeten missen. Voor sommige kinderen neemt daardoor het risico op een leerachterstand, bijvoorbeeld in de taalontwikkeling, toe. Het ministerie van OC&W heeft Voor- en Vroegschoolse (VVE)-peuterspeelzalen door het hele land daarom gevraagd haar deuren ook in de vakantie te openen. GO! Kinderopvang verwelkomt de peuters met VVE-indicatie daarom in de laatste week van de zomervakantie én de herfstvakantie om hen zo een zetje in de rug te geven.

VVE-kinderen welkom

Door spelletjes, liedjes, voorlezen en allerlei andere inspirerende materialen en activiteiten krijgen deze kinderen extra aandacht van de pedagogisch medewerkers. GO! Kinderopvang heeft een uitdagend aanbod voor de peuters en heeft veel ervaring met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals peuters met een VVE-indicatie.