Batavialand krijgt compensatie van Rijk voor inkomstenderving door coronavirus

Lelystad - Batavialand in Lelystad is één van de 28 regionale musea die via de 'Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers' aanvullende compensatie krijgt voor hun inkomstenderving door covid-19. De regeling matcht de bijdragen van gemeenten en provincies aan deze musea.

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is binnen het steunpakket voor cultuur (van 300 miljoen euro) budget beschikbaar gesteld om musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen. Met de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking van dit steunpakket.

Het Mondriaan Fonds heeft ook vanuit eigen middelen de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers opgesteld. De toekenningen voor deze regeling worden naar verwachting in september bekend gemaakt. Daarnaast zijn er extra maatregelen voor andere instellingen en individuele makers. Zo kunnen kunstenaars en bemiddelaars een beroep doen op de projectinvestering om de geleden schade door de coronacrisis op te vangen. Vind hier een overzicht van alle maatregelen rond covid-19.