Tot september geen afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen

Lelystad - In afwachting van de uitspraak van de Raad van State zal Staatsbosbeheer tot begin september niet starten met het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Dit liet de beheerder van het natuurgebied dinsdag weten.

Op 21 juli vond bij de Raad van State de zitting plaats in kader van het hoger beroep dat de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer hebben ingediend over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het hoger beroep betreft de uitspraak van de rechter tegen de opdracht uit 2018 voor het terugbrengen van het aantal edelherten. De provincie en Staatsbosbeheer zijn tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. 

Beroep tegen ontheffing aangetekend

In het Faunabeheerplan 2019-2023 is geconcludeerd dat de begrazingsdruk van de edelherten in de Oostvaardersplassen te hoog is waardoor er schade is ontstaan aan de wilde flora en fauna en de biodiversiteit in het gebied achteruit is gegaan. Er is in het Faunabeheerplan een doelstand bepaald van 500 edelherten. Om die stand te bereiken is in september 2019 een ontheffing gegeven om het teveel aan edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. Volgens de voorwaarden van deze ontheffing kan Staatsbosbeheer per 1 augustus 2020 met het afschot starten. Tegen de ontheffing is door meer partijen beroep aangetekend.

Uitspraak afwachten tot september

De verwachting is dat de Raad van State na 6 weken dus begin september uitspraak doet. Omdat de uitkomst van dit geschil van belang is voor de nu geldende ontheffing wacht Staatsbosbeheer deze uitspraak af en worden er tot begin september geen herten afgeschoten.


Gerelateerd nieuws