'Proefproces' om hervatting afschot edelherten Oostvaardersplassen

Den Haag - De Raad van State gaat nu oordelen over een eerder door de rechtbank buiten werking gestelde opdracht tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat lijkt mosterd na de maaltijd, want intussen is alweer een nieuwe ontheffing verleend voor het afschieten. Maar voor de provincie Flevoland is het hoger beroep dat dinsdag diende bij de Raad feitelijk een proefproces.

Gaat de Raad akkoord met de argumenten van de provincie en Staatsbosbeheer, dan zal de nieuwe ontheffing waarschijnlijk ook in stand blijven. Want daarvoor hebben ze dezelfde argumenten voor afschot aangevoerd.

Een juridisch zeer gecompliceerd gevecht

Twee tegen twee. Dat was de opstelling bij de Raad van de voor- en tegenstanders van het afschot. Faunabescherming en Dierbaar Flevoland aan de ene kant. De provincie en Staatsbosbeheer aan de andere. Aanleiding voor het juridisch zeer gecompliceerde gevecht is de opdracht die de provincie zichzelf gaf om edelherten af te schieten totdat er 490 overbleven. De rechtbank Midden-Nederland stak daar een stokje voor, omdat de noodzaak voor het afschieten onvoldoende was aangetoond.

Volgens advocate Bondine Kloostra van Faunabescherming was dat oordeel volkomen terecht. 'Het afschot zal negatieve effecten hebben op beschermde en minder beschermde diersoorten'.

Edelherten zijn deel van ecosysteem

De edelherten zijn volgens haar deel van een ecosysteem. Die kunt je er niet zomaar uithalen zonder andere dieren aan te tasten. Het belang van de edelherten gaat verder dan alleen het als Natura 2000 aangewezen gebied. Dat is namelijk maar een deel van de Oostvaardersplassen. De zeearend is na de eerste afschotronde vertrokken en niet meer teruggekeerd, zegt Kloostra.

Volgens een woordvoerder van Dierbaar Flevoland is het edelhert een onmisbare schakel. 'Ze scheppen voorwaarden voor verschillende vogelsoorten en zorgen daarmee voor instandhouding van dit gebied'.

De tegenstanders van afschot willen de zelfstandige veranderingen in het gebied hun gang laten gaan. In hun ogen willen de provincie en Staatsbosbeheer terug naar vroeger tijden die niet meer kunnen terugkomen.

Fors aantal beschermde broedvogelsoorten is verdwenen

Maar die voorstanders spreken van grote natuurschade die de edelherten hebben veroorzaakt. Een fors aantal beschermde broedvogelsoorten is volgens ecoloog Frank Berendse inmiddels verdwenen uit de Oostvaardersplassen. Afschot is daarom nodig om de schade aan de natuur te herstellen. Overigens wil ecoloog Frans Vera, die als deskundige optreedt namens Dierbaar Flevoland, niet spreken van schade. Het is volgens hem maar hoe je er tegen aan kijkt.

Deskundigen zijn het niet met elkaar eens

Het verschil in opvatting tussen deze deskundigen van formaat is dus groot. Maar volgens de voorzitter van de Raad van State draait het nu toch om de juridische onderbouwing die de provincie en Staatsbosbeheer hebben geleverd. En dat blijkt al een hele kluif. De rechters van de Raad hadden tijdens de langdurige zitting al moeite genoeg om daarin helderheid te krijgen.

De uitspraak volgt binnen enkele maanden. Intussen is ook al een bezwarenprocedure gestart tegen de ontheffing die vanaf augustus het afschot mogelijk maakt.


Gerelateerd nieuws