Raad van State buigt zich over afschieten edelherten in Oostvaardersplassen

Lelystad - De Raad van State buigt zich dinsdag over de opdracht van het college van gedeputeerde staten van Flevoland aan Staatsbosbeheer om edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen. De opdracht gold tot 1 januari 2020 en houdt in dat het aantal edelherten in het gebied teruggebracht moet worden tot 490.

Dierbaar Flevoland, Fauna4Life en De Faunabescherming kwamen eerder tegen het besluit van het provinciebestuur in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank ‘herriep’ daarop de opdracht in november 2019, waardoor er toen geen edelherten meer afgeschoten mochten worden.

Niet voldoende ecologisch onderbouwd

Naar het oordeel van de rechtbank was de opdracht van het provinciebestuur niet voldoende ecologisch onderbouwd. Het rapport van de commissie Van Geel over de Oostvaardersplassen voldoet daarvoor niet, zo staat in de uitspraak. Daarmee staat de noodzaak om het aantal edelherten terug te brengen tot 490 niet vast, oordeelt de rechtbank.

Hoge begrazingsdruk

Zowel het provinciebestuur als Staatsbosbeheer komen tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat het rapport van de commissie Van Geel wel degelijk als ecologische onderbouwing kan dienen. Ook staat de noodzaak van de opdracht wel vast, omdat er door de hoge begrazingsdruk van de aanwezige edeherten schade optreedt aan de flora en fauna en habitats in het gebied. Ook is het volgens het provinciebestuur en Staatsbosbeheer noodzakelijk om de dieren af te schieten, om daarmee onnodig lijden van de dieren te voorkomen.

De zaak dient dinsdag om 14.00 uur.


Gerelateerd nieuws