Coloriet verhuist eerstelijns expertise ouderenzorg naar St Jansdal Lelystad

Lelystad - Zorgorganisatie Coloriet concentreert haar eerstelijns specialisten ouderengeneeskunde en behandeldiensten op één plek in St Jansdal in Lelystad. Zij gaat hiervoor een intensievere samenwerking aan met het ziekenhuis en specifiek de polikliniek geriatrie.

Ontlasten

Samen willen zij de huisartsen en hun patiënten in de regio sneller en toegankelijker ondersteunen en ontlasten in ouderenzorg thuis. Ouderenzorg en behandeling verplaatst zich steeds meer van het ziekenhuis of verpleeghuis naar de thuissituatie. Het streven is: de juiste zorg op de juiste plek, dichtbij. Dit vraagt wat van huisartsen.

Beter ondersteunen

De stap van Coloriet en St Jansdal is bedoeld om samen, eventueel met andere zorgaanbieders, de huisartsen hierin nog beter te ondersteunen met hun expertise op het gebied van ouderenzorg. Samen willen zij in het najaar een thema avond organiseren om met huisartsen en andere verwijzers in gesprek te gaan hoe de samenwerking verder vorm te geven.

De intentie was om in maart al te beginnen op de vierde etage van het ziekenhuis direct naast de polikliniek. Door het coronavirus is dit uitgesteld. De psychologen, ergotherapeuten, diëtisten en specialisten ouderengeneeskunde van Coloriet zijn inmiddels gestart. Net als de twee wijkteams en casemanager dementie van Coloriet Wijkzorg.

Volledig operationeel

In september volgen de spreekuren van de disciplines fysiotherapie, logopedie en maatschappelijk werk en zijn alle behandeldiensten in het ziekenhuis volledig operationeel.

Ouafae Karimi, internist-ouderengeneeskunde: ‘Bij onze patiënten is er vaak sprake van een combinatie van lichamelijke, psychogeriatrische en sociale problemen. Coloriet kan op al deze domeinen hulp bieden aan onze patiënten. Dat maakt onze samenwerking zo mooi.’

Veel mogelijk

Ineke Hoekstra, specialist ouderengeneeskunde Coloriet, vult aan: ’Na de diagnose bij de geriater is er nog veel mogelijk op het gebied van wijkzorg en behandeling. Niet alleen bij lichamelijke ongemakken, maar ook bij geheugenproblematiek.’