Veel belangstelling voor huurwoningen in Campusgebied Lelystad

Lelystad - De verhuur van de eerste huurwoningen in het Campusgebied in Lelystad is onder grote belangstelling begonnen.

Woningcorporatie Centrada gaat hier onder de naam ‘Wonen bij LARS’ verplaatsbare woningen realiseren. Van de in totaal 152 woningen zijn er 92 beschikbaar voor spoedzoekers.

Gefaseerd

Centrada biedt deze woningen gefaseerd aan op haar website. Op de eerste zeven woningen werd in totaal bijna 800 keer gereageerd. Vanaf maandag 13 juli kunnen woningzoekenden op de volgende reeks woningen reageren.

Sociale mix aan bewoners

Wonen bij LARS moet gaan voorzien in de huisvestingsbehoefte van diverse aan Lelystad gebonden sociale doelgroepen. Centrada wil graag een sociale mix aan bewoners huisvesten binnen het project. De eerste zeven woningen zijn daarom beschikbaar gesteld voor spoedzoekers met verschillende inkomensprofielen. Aan de hand van het aantal reacties op deze woningen kan Centrada zien binnen welk profiel de vraag het grootst is. Op basis van deze informatie is bepaald hoeveel woningen er in de volgende reeks per doelgroep beschikbaar worden gesteld.

Betaalbaar wonen zonder inschrijftijd

De woningen van 22 en 36 vierkante meter zijn beschikbaar voor één- tot driepersoonshuishoudens met een inkomen tot € 58.500,-. De huurprijzen starten vanaf € 476,65 per maand, exclusief servicekosten. Binnen dit project speelt de inschrijftijd van woningzoekenden geen rol. In verband met de leefbaarheid vindt de woningtoewijzing plaats op basis van een motivatiegesprek.

Planning verhuring

Van 13 tot en met 19 juli biedt Centrada de volgende tien woningen van dit woonproject aan via haar website. In de daaropvolgende twee weken volgen de overige woningen van het eerste gebouw. Vanaf half augustus start Centrada met de verhuring van de woningen uit gebouw twee. Daarna volgt gebouw drie. 

Om voor deze woningen in aanmerking te komen, is een inschrijving als woningzoekende bij Centrada noodzakelijk. Inschrijven kan via de website.