Nieuwe aanbieder leerlingenvervoer Lelystad

Lelystad - Vanaf het nieuwe schooljaar wordt het leerlingenvervoer in de gemeente Lelystad uitgevoerd door Witteveen Mobiliteitsgroep. De verandering van vervoerder is de uitkomst van een aanbestedingstraject.

Zo min mogelijk verandert

Gemeente Lelystad en Witteveen Mobiliteitsgroep streven ernaar dat er voor de kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zo min mogelijk verandert.

Vanaf het nieuwe schooljaar brengt Witteveen alle kinderen die gebruik maken van aangepast vervoer naar school. De ouders waarvan kinderen al gebruik maken van leerlingenvervoer zijn over deze wijziging inmiddels schriftelijk geïnformeerd.

Leerlingenvervoer aanvragen

Wie voor volgend schooljaar gebruik wil maken van leerlingenvervoer kan een aanvraag doen via de website van de gemeente Lelystad www.lelystad.nl/leerlingenvervoer. Een aanvraag voor het volgende schooljaar kan tot uiterlijk 31 juli 2020 worden gedaan. Als de aanvraag na 31 juli binnenkomt, kunnen wij helaas niet garanderen dat uw kind vanaf de start van het nieuwe schooljaar vervoerd zal worden.