Justin den Harder stopt als burgerraadslid ChristenUnie Dronten

Dronten - Justin den Harder heeft zijn ontslag ingediend als burgerraadslid voor de ChristenUnie in Dronten.

Deeltijd lerarenopleiding

In 2019 begon hij in deze functie. Een deeltijd lerarenopleiding Engels en het landelijk secretarisschap van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, nopen Den Harder een punt achter het burgerraadslidmaatschap te zetten.

Sociaalchristelijk gedachtengoed

In 2018 maakte Den Harder kennis met ‘een aantal gedreven politici’ van de ChristenUnie Dronten, schrijft hij in zijn ontslagbrief aan burgemeester Jean Paul Gebben. ‘Ik was al langer politiek geïnteresseerd en kon me goed vinden in het sociaalchristelijk gedachtengoed van deze partij. Ik draaide mee in de campagne en begon enthousiast te worden voor de lokale politiek.’

Politieke arena betreden

Na de verkiezingen van dat jaar begon hij als fractieassistent voor de ChristenUnie Dronten. ‘Een jaar later mocht ik zelf de politieke arena betreden, in de rol van burgerraadslid. Ik heb dat met bijzonder veel plezier gedaan.’

Fijne plek

De commissie van Dronten heeft Den Harder ervaren als ‘een fijne plek, waar op inhoud gedebatteerd wordt en de onderlinge verhoudingen goed zijn’. ‘Het was een feest om deze functie te bekleden.’