Gebeurtenissen maken diepe indruk op Witteman

Flevoland - Gedeputeerde Marc Witteman nam donderdag uitgebreid de tijd in te gaan op zijn positie inzake Oostvaarderswold, zijn reden van opstappen een krappe maand geleden en zijn visie op de toekomst.

‘Ik voel me verantwoordelijk voor wat er in het dossier Oostvaarderswold is gebeurd,’ zei hij. Maar ook, over het rapport dat inzake Oostvaarderswold is verschenen; ‘Voor ons is niet belangrijk wat er in de feiten staat, maar wat u, de Staten, van de conclusies vindt.’ Daarmee bedoelde hij niet het niet eens te zijn met de feiten. ‘Ja, wij erkennen dat er grote fouten zijn gemaakt’ gaf hij toe, daartoe uitgedaagd door de SP. Toch zag hij in zijn eigen handelen niet zoveel fouten. ‘De financiële risico’s waarover in het rapport wordt gesproken, gaan met name over de periode voor ik gedeputeerde was. Ik trad aan in dezelfde maand dat er een regeerakkoord kwam, waarin Oostvaarderswold geen geld meer kreeg. Vanaf dat moment stond Oostvaarderswold hoog in de risicoparagraaf.’ Witteman gaf aan alleen te kunnen terugkeren als gedeputeerde, als hij daarbij voldoende steun krijgt van de Staten. ‘Wij zijn tot het uiterste gegaan in het nemen van verantwoording. Het is aan u of we terug mogen keren.’ En: ‘Ik moet kunnen beschikken over voldoende steun. Ik heb met een aantal partijen, ook in de oppositie, de afgelopen tijd gesprekken gevoerd. Dat was belangrijk voor me. Dat heb ik ook gedaan bij mijn aantreden. Ik zei toen ‘Ik wil een gedeputeerde voor de hele Staten zijn, niet alleen voor de coalitie’. Dat geldt nog steeds. Na afloop van die gesprekken heb ik de conclusie getrokken dat ik me kandidaat kon stellen als gedeputeerde.’ Witteman begrijpt dat het moeilijk uit te leggen is dat drie van de vier gedeputeerden terugkeren. ‘Ja, ik kan me alles voorstellen bij wat de buitenwereld daarvan vindt.’ Op de vraag wat het aftreden dan, achteraf gezien, waard is geweest, antwoordde hij: ‘Het was een moment creëren om bewust te worden wat er mis is gegaan, en hoe het beter moet.’ Hij verzet zich tegen de gedachte dat er niets is veranderd. ‘In sommige pers is de indruk gewekt dat er hier in de bestuurscultuur in 26 jaar niets veranderd is. Dat is niet zo. Er is in deze periode veel veranderd. Maar er moet nog meer veranderen, met nog meer inzet.’ Witteman zei dat de gebeurtenissen van de afgelopen periode diepe indruk op hem hebben gemaakt. Lees ook: Gedeputeerden herbenoemd, http://lelystad.flevopost.nl/?n_id=264247