Mogelijk woningen voor studenten en arbeidsmigranten op locatie voormalig tuincentrum GroenRijk

Dronten - Op het perceel van voormalig tuincentrum GroenRijk aan de Rietweg 3A in Dronten komen mogelijk studentenwoningen en woningen voor arbeidsmigranten. Dit blijkt uit een brief die een bewoner van de Lopensaet heeft bezorgd in wijk De Landmaten, die tegenover het perceel ligt.

Onder voorbehoud verkocht

Volgens de briefschrijver zou de huidige eigenaar het perceel al onder voorbehoud verkocht hebben aan een projectontwikkelaar die de woningen zou willen bouwen. 'De beleidsvisie "Studentenwoningen en woningen voor arbeidsmigranten" is vorige week in de gemeenteraad besproken en aangenomen. Daar is niet gericht gesproken over de Rietweg 3A als mogelijke locatie. De projectontwikkelaar heeft echter aangegeven rond de driehonderd woningen te willen plaatsen. Verdeeld over vier gebouwen, drie hoog.'

Steun in de buurt

Dat ziet de bewoner van de Lopensaet niet zitten en hij zoekt steun in de buurt. De briefschrijver roept bewoners van De Landmaten op het bijgevoegde formulier in te vullen en zich zo uit te spreken tegen de komst van de studentenwoningen en woningen voor arbeidsmigranten. Wie het formulier invult en ondertekent spreekt zich niet alleen uit tegen huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten, maar zegt 'ja' tegen het plan van Zorgerf Dronten om op genoemde locatie een kleinschalige landelijke woonvoorziening voor ouderen met 24/7 zorg op te zetten.

Kleinschaligheid

'Er is op dit moment een tekort aan passende woon- en zorgvormen voor de oudere inwoners van Dronten. De mogelijkheid die het Zorgerf biedt voor echtparen om bij elkaar te kunnen blijven wonen wanneer één van beiden intensieve zorg nodig heeft, is in Dronten uniek en zien we als maatschappelijke meerwaarde. De landelijke uitstraling en kleinschaligheid zou op deze zichtlocatie beter passen en geeft, vergeleken met driehonderd woningen voor arbeidsmigranten veel minder overlast,' aldus de briefschrijver, die gemeenteraadsfracties en het college op de hoogte heeft gesteld van de zorgen.