Raad Lelystad achter voorstel VVD voor oplossing hoofdpijndossier vestigen statushouders

Lelystad - De Lelystadse gemeenteraad hoopt een oplossing te hebben gevonden voor het nijpende tekort aan huisvesting voor statushouders. Door voor hen speciale ‘mid-stay’-woningen te bouwen moet het tekort aan huizen worden ingelopen en opgelost. De gemeenteraad is daar donderdag, op voorstel van de VVD, mee akkoord gegaan. Nu de provincie nog.

Probleem huisvesting

Het is inmiddels een bescheiden hoofdpijndossier. In 2018 besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat statushouders, vluchtelingen die een status hebben gekregen en in Nederland mogen blijven, geen urgentie meer krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning. De politiek vond het niet eerlijk dat statushouders met voorrang een woning krijgen, waar andere Nederlanders op een wachtlijst komen en er soms jaren op moeten wachten.

Tegelijk krijgt de gemeente elk jaar door het  Rijk een aantal statushouders toegewezen die men moet huisvesten. De provincie moet er op toezien dat de gemeente ook aan die plicht voldoet. Doordat dat niet meer via de urgentieregeling kon, liep de gemeente een achterstand op. Over vorig jaar moet men nog 49 statushouders huisvesten, voor dit jaar komen daar nog eens zo’n 62 mensen bij.

Speciale woningen

In een eerder plan wilde de gemeente voor hen 50 ‘mid-stay’-woningen bouwen in het gebied Campus-Zuid, tussen Palazzo en de houtstookcentrale. Dat zijn woningen waar mensen een tijdelijk huurcontract krijgen, om vanuit die woning op zoek te gaan naar een reguliere huurwoning. De provincie oordeelde dat dat voor de taakstelling van dit jaar een oplossing kon zijn, maar niet voor de 49 statushouders die nog over vorig jaar moeten worden gehuisvest. De gemeente moest daarom voor 1 september met een nieuw voorstel komen.

De oplossing waar de VVD donderdag mee kwam, is om meer mid-stay woningen te bouwen in hetzelfde gebied, genoeg om de achterstand mee in te lopen. De partij vidvt het wel belangrijk dat voor elke woonruimte voor een statushouders ook twee woningen voor Lelystedelingen die met spoed op zoek zijn naar een tijdelijke woonruimte worden gerealiseerd.

Toekomst

Om in de toekomst dergelijke problemen te voorkomen wil de VVD bovendien dat statushouders als zij een mid-stay woning betrekken, onmiddellijk worden ingeschreven als ‘urgent woningzoekende’ bij Centrada, zodat ze snel een ‘gewoon’ huurhuis vinden en er op die manier doorstroom ontstaat in de woningmarkt. Statushouders die voor gezinshereniging naar Lelystad komen, zouden via zo’n urgentieregeling direct in aanmerking moeten komen voor een huurwoning. Zij laten immers, omdat bij gezinshereniging vaak een grotere woning wordt betrokken, een kleinere woning achter.  Dat is het plan dat nu naar de provincie wordt gestuurd.

Contradictie

Op voorstel van Leefbaar Lelystad wordt er nog wel een brief naar Den Haag gestuurd, over de in haar ogen ‘contradictie in de wetgeving’: aan de ene kant mogen gemeenten besluiten statushouders geen urgentie toe te kennen, aan de andere kant moet men binnen een bepaalde tijd een bepaald aantal statushouders huisvesten. In een stad waar woningnood is en wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, zouden gemeenten daarvoor gecompenseerd moeten worden.