Driekwart van de Lelystedelingen heeft wensen ten aanzien van het ziekenhuis

Lelystad - Maar liefst driekwart van de inwoners van Lelystad heeft wensen met betrekking tot de ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad. Dit is één van de resultaten van een representatieve enquête die de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad in juni heeft laten uitvoeren.

Hierbij is gebruik gemaakt van het FlevoPanel van marktonderzoekbureau KiekendiefPerspectief. De meest genoemde wensen zijn een ‘volwaardig/volledig ziekenhuis’ en ‘spoedeisende hulp’. Bij doorverwijzing naar een ziekenhuis gaat de voorkeur van Lelystedelingen uit naar Sint Jansdal Harderwijk/Lelystad (64%). Daarna volgt op enige afstand Flevoziekenhuis in Almere (20%). Verder geeft 11% een ander ziekenhuis aan en 5% weet het niet of heeft er geen mening over.

Over de huidige ziekenhuisvoorzieningen is 44% van de Lelystedelingen (zeer) ontevreden. Een kwart (25%) staat er neutraal in, 21% is (zeer) tevreden en 10% heeft geen mening. Op de vraag of er behoefte is aan een voorziening voor chronisch zieken en ouderen in de leegstaande ruimtes van het huidige ziekenhuis komt een wisselend beeld naar voren, afhankelijk van of het de persoon zelf, een bekende of een overige Lelystedeling betreft. De inschatting van de behoefte schuift van weinig behoefte voor zichzelf, naar meer behoefte aan deze voorziening voor bekenden, naar nog meer behoefte voor overige Lelystedelingen.

Het bestuur van de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad ziet de resultaten van de enquête als een bemoediging om door te gaan met haar activiteiten. De uitkomsten van de enquête kunnen worden nagelezen op de website van de stichting.