Cornelis Lely onderwerp van wisselexpositie op werkeiland Lelystad-Haven

Lelystad - Gedeputeerde Jop Fackeldey opende woensdagmiddag in Hotel De Lange Jammer op het voormalig werkeiland in Lelystad-Haven een wisselexpositie over ingenieur Cornelis Lely, de man die aan de basis stond van de afsluiting van de Zuiderzee en naar wie Lelystad is vernoemd.

De expositie is opgebouwd uit het omvangrijke archief van Lelykenner en verzamelaar Ed Voigt, die de aanwezigen tijdens de opening enthousiast vertelde over zijn levenswerk. Voigt heeft in de loop der tijd een hele collectie opgebouwd over ingenieur Lely, met ook persoonlijke stukken van de man die aan de wieg stond van de inpoldering van het nieuwste stukje Nederland.

De Lelystedeling verdiepte zich vanaf het jaar 2000 in het leven van Lely. Samen met Cees Banning schreef hij een boek, Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland. Dat boek verscheen in 2018, precies een eeuw nadat de Zuiderzeewet werd aangenomen. De Zuiderzeewerken hebben het beeld van Nederland drastisch veranderd. De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee waren het levenswerk van ingenieur Lely. Zonder hem zou er in 1932 geen Afsluitdijk - en geen IJsselmeerpolders - zijn gekomen.

Lely-collectie behouden voor Lelystad

Ed Voigt zou zijn collectie graag in Lelystad houden en toegankelijk maken. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar gevraagd te onderzoeken of het historische pand aan de Oostvaardersdijk 15 geschikt is voor de collectie. Bij de voorbereiding van de plannen tot het behoud en het toegankelijk maken van de collectie, heeft Ed Voigt namens de stichting Cornelis Lely aangegeven dat in verband met de voorbereiding voor diverse tentoonstellingen, de collectie in elk geval tot 2022 niet wordt uitgeleend of door een andere instelling zal worden beheerd. Met de stichting wordt nog gesproken over de medewerking aan een digitale presentatie.